Naamgeving infra

Om de traditie levend te houden is een aantal gebouwen, kampen en inrichtingen genoemd naar locaties en personen die een rol in de geschiedenis van het Korps hebben gespeeld.

OP DE ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE

J.H.A.K. Gualthérie  van Weezel

“Gebouw “O” is het domein van de Korpscommandant,de Korpsstaf, de compagniescommandanten en de compagniesstaven. Het gebouw is vernoemd naar de toenmalige lkol J.H.A.K. Gualtherie van Weezel, commandant van de Stormschool Bloemendaal/Roosendaal en de latere hoofdcommissaris van politie van Den Haag. Hij kreeg op 23 november 1949 de opdracht tot oprichting van het huidige Korps Commandotroepen en voerde het bevel over het Korps tot 12 maart 1952.

Achnacarry


Gebouw “B” waarin o.m. de aspirant-commando’s tijdens de Algemene Militaire Opleiding zijn gelegerd. De naam “ACHNACARRY” herinnert aan een plaatsje, gelegen in de eenzaamheid van het ruige Schotse Crampian-gebergte, waar gedurende de Tweede Wereldoorlog het beroemde Engelse “Commando Basic Training Centre” was gevestigd. Hier volgden de eerste Nederlanders in 1942 hun commando-opleiding.

Eastbourne


Gebouw “C” eveeens een legeringsgebouw. “EASTBOURNE” , een luxe badplaats aan de Engelse zuidkust, was van 31 mei 1943 tot direct na de Tweede Wereldoorlog de basis van “N° 10 (Interallied) Commando”, waarbij “N° 2 Dutch Troop” was ingedeeld.

 Unclebeach


Gebouw “A” is het gebouw waar m.n. officieren en onderofficieren zijn gelegerd. De naam “UNCLE BEACH” was de codenaam voor de landingen bij de Dokhaven te Vlissingen op 1 november 1944. Korporaal de Liefde van N° 2 Dutch Troop landde om 05.45 uur met de eerste verkenningsboot “Uncle Beach” en markeerde, moederziel alleen en onder het gebulder van de kanonnen, met een groene lamp de landingsplaats voor de overige boten.

 Wildhoef


Gebouw D, waarin de sportzaal van het Korps is gevestigd is genoemd naar “Huize Wildhoef. In Huize Wildhoef, een voormalig bejaardencentrum te Bloemendaal, was van 1945 tot 1949 de “Stormschool Bloemendaal”gevestigd. De Stormschool Bloemendaal, waarvan het kader voornamelijk bestond uit officieren en onderofficieren van N° 2 Dutch Troop, was vooral belast met het geven van gevechtstrainingen voor het naar Indië uit te zenden kader.

 Portmadoc


Gebouw U, het lesgebouw van het Korps, dat op 10 juli 1986 werd geopend, draagt de naarn “PORTMADOC”. In het vissersplaatsje Portmadoc, in Noord-Wales, vond de Voortgezette Commando-opleiding plaats voor de leden van N° 2 (Dutch) Troop. De troop was in Portmadoc gelegerd van 16 juli 1942 tot 31 mei 1943.

Hollandia

Hindernisbaan: “HOLLANDIA”

De hindernisbaan op de kazerne is genoemd naar de toenmalige hoofdstad van het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, “HOLLANDIA” (thans Djajapoera op Irian
Barat). Hier werd in oktober 1946 de SOP (School Opleiding Parachutisten) opgericht, door de grondleggers van het Regiment Speciale Troepen. Alvorens de SOP naar Java werd overgeplaatst, vonden in Hollandia de eerste commando-opleidingen plaats voor de leden van het latere Regiment Speciale Troepen.

 Touwbaan Bloemendaal


Touwbaan “BLOEMENDAAL”
De touwbaan op de kazerne draagt de naam Bloemendaal. In Bloemendaal was van 1945 tot 1949 de “Stormschool” gevestigd. Het hoge gedeelte van de touwbaan wordt meestal “Commandobaan” genoemd omdat dat gedeelte in principe alleen door (aspirant) commando’s wordt gebruikt.

 Korps insulinde

In het najaar van 1979 kreeg het Herkenningscentrum de naam “HERKENNINGSCENTRUM KORPS INSULINDE”. Deze naam is een hommage aan het gehele KORPS INSULINDE, dat mede aan de basis heeft gestaan van het huidige Korps Commandotroepen. Het bord met die nieuwe naamgeving werd in 1979 onthuld door kap b.d. C. Sisselaar, een van de allereerste waarnemer-verkenner-para’s van het Nederlandse Leger. Hij werd namelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog per duikboot en parachute ingezet op Sumatra voor het plegen van sabotage-acties en het verzamelen van inlichtingen tijdens de Japanse bezetting aldaar.

 Commandomuseum Boons


Het Korpsmuseum is genoemd naar de kapitein van vakdiensten “Siem” BOONS. Deze Indiëveteraan diende vanaf 1946 tot 1983 nagenoeg onafgebroken bij de rode en groene baretten. Hij was de inspirator en organisator bij het tot stand komen van het museum, dat hij op 5 juni 1987 mede mocht openen. Na de nieuwbouw van de kazerne in 2002 heeft hij een grote rol gespeeld bij het wederom inrichten van het nieuwe museum.

 Jules Cadot

Archief “JULES CADOT”
Adjudant b.d. J.A.W. (Jules) Cadot heeft na zijn functioneel leeftijdsontslag in 1986 als lid van de Museumcommissie met hart en ziel gewerkt om het Commando-archief gestalte te geven. Hij wist ontzettend veel van de historie van het Korps. Duizenden foto’s heeft hij gearchiveerd, een karwei waar hij jaren mee bezig is geweest. Voor het nieuwe museum maakte hij de maquette en verrichtte ondanks gezondheidsproblemen veel voorbereidende werkzaamheden. Helaas mocht hij de opening van het museum niet meer meemaken. Hij overleed plotseling op 2 maart 2004 in de leeftijd van 72 jaar. Tijdens de opening van het museum op 25 mei 2004 werd, in het bijzijn van familieleden, de plaquette van het archief van het museum met zijn naam onthuld.

 Kempenaars

Interservice Kenniscentrum Speciale Operaties (IKCSO) heeft 13 oktober de naam Kempenaars toegekend gekregen.

De naamgeving Kempenaars gaat terug naar 1983 toen aan de bibliotheek van KCT de naam Kempenaars werd toegekend. De volledige naam was: Majoor “A.P.J.M. Kempenaars Bibliotheek”.

Ondertussen is KCT al sinds jaren uitgebreid met het IKSCO en daarmee het kloppend hart waar het gaat om kennisvergaring en innovatie.

Het was dus een logische stap om de naam van de initiatiefnemer tot die kennisvergaring, ooit gestart met de bibliotheek, te behouden en toe te kennen aan het IKCSO.

 Van Wiggen


Kolonel O.P. van Wiggen was commandant Korps Commandotroepen van 1998 tot 2002. In die periode werd het Korps uitgebreid tot een eenheid met 3 commandotroepencompagnieën, een stafstaf- en verzorgingscompagnie en een instructiecompagnie. Het Korps maakte in deze periode een enorme ontwikkeling door op het gebied van “special forces” optreden. Nadat de verbouwing van de Engelbrecht van Nassaukazerne gereed was en het Korps na een vijfjarig verblijf op de Cort Heijligerskazerne te Bergen op Zoom in Roosendaal terugkeerde, werd als dank voor zijn inspanningen de korpsappelplaats het “VAN WIGGENPLEIN” genoemd!

 

 Kol M.J.H.M. van Uhm zaal


Kolonel van Uhm was van 22 maart 2002 tot en met 4 februari 2005 commandant van het Korps Commandotroepen. Als niet-commando had hij een grote invloed op de ontwikkeling van het Korps tot een volwaardige “special forces” eenheid die nationaal en internationaal veel waardering oogst. De grote ontspanningszaal in het KEK-gebouw is bij zijn afscheid naar hem vernoemd. Daarnaast werd hij op 30 november 2006 benoemd tot Ere-commando.

 Snedderlounge


Op de 68ste korpsverjaardag, 22 maart 2010, werd de “Snedderlounge” geopend. Een deel van de grote kantine is ingericht als een gezellige ontspannningsruimte met o.a. bar, biljart en voetbalspel. de scheidingswand is door oud-commando sergeant sportinstructeur Jos Antens voorzien van een prachtige muurschildering. De lounge is genoemd naar de mascotte van het Korps, de ezel Snedder!

 

 

OP DE RUCPHENSE HEIDE

Hindernisbaan: “Arnhem”

De zogeheten “tactische” hindernisbaan “ARNHEM”, die van 1949 tot 1984 was gesitueerd aan de oostzijde van de Rucphense Heide, herinnert aan die 12 Nederlandse commando’s van N° 2 Dutch Troop, die in september 1944, in het kader van de operatie “Market Garden”, deelnamen aan de “Slag om Arnhem”. Vanaf 1984 is de baan gesitueerd op de voormalige schietbaan in de buurt van het Commandokamp Bakhuis Roozeboom.

August Bakhuis Roozeboom

Het huidige commandokamp staat op de plaats van de voormalige 100-meter-baan op de vroegere schietbaan op de Rucphense Heide. Dit kamp is op 29 april 1980 geopend en genoemd naar de commando “AUGUST BAKHUIS ROOZEBOOM”, de Nederlandse commando die sneuvelde in “De Slag om Arnhem”.  Zijn stoffelijk overschot ligt begraven op de Airbornebegraafplaats te Oosterbeek.
Het tentenkamp is in 2009 volledig gerenoveerd!

J.P.H. Van Der Meer

Dit oorspronkelijke “commandokamp” op de Rucphense Heide, ook wel bekend als tentenkamp Noord, was sinds 1964 vooral in gebruik bij de cursisten Pantserstorm en de Gevechtscursussen. Het kamp is genoemd naar de toenmalige eerste luitenant “J.P.H. VAN DER MEER”, die eind juni 1951 de grondlegger was van dit eerste kamp op de Rucphense Heide. Momenteel wordt het in 2009 volledig gerenoveerde kamp gebruikt als uitvalsbasis voor eenheden van alle krijgsmachtdelen waaronder natuurlijk ons eigen Korps Commandotroepen.

 Bochove

Op 24 mei 2007 mocht adjudant b.d. J. (Jan) Bochove zelf het naambord met zijn naam boven de ingang van het Overlevingslokaal onthullen. Het Overlevingslokaal is tegenwoordig gesitueerd op het Tentenkamp Van der Meer op de Rucphense Heide. Tijdens zijn actieve periode bij het Korps ontwikkelde adjudant Bochove zich tot de overlevingsspecialist van het Korps. Als Hoofd Instructiegroep Overleven droeg hij zorg voor de inrichting van een prachtig praktijklokaal Overleven. Zo interessant dat bij elk bezoek van zowel militairen als burgers aan het Korps het Overlevingslokaal als programmapunt op de agenda stond.

 

OP DE SEELIGKAZERNE BREDA

Defensie Paraschool (DPS)

De Defensie Paraschool is op maandag 2 maart 2009 officieel geopend door Commandant Korps Commandotroepen, kolonel R. J. Querido. De DPS zal alle para-opleidingen verzorgen voor de gehele krijgsmacht. Voorheen hadden het Korps Commandotroepen en het Korps Mariniers eigen opleidingen. De “paarse” DPS, met personeel van het Korps Mariniers, de Luchtmobiele Brigade en het Korps Commandotroepen is onder bevel gesteld van Commandant Korps Commandotroepen.

Sisselaar

De DPS draagt de naam van de oprichter en commandant van de eerste Nederlandse para-eenheid, kapitein b.d. Sisselaar. De 91-jarige Cees Sisselaar, commandant van de School Opleiding Parachutisten (Ned Indië 1946-1947) en de 1e Paracompagnie (Ned-Indië 1947) was zelf aanwezig om het naamschild te onthullen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Sisselaar officier in het Korps Insulinde. Hij werd in 1945 in de strijd tegen de Japanners met een ploeg per parachute ingezet in de jungle van Midden-Sumatra. Na capitulatie van de Japanners zorgde hij onder zeer moeilijke omstandigheden voor de bevrijding van 8500 uitgehongerde en veelal doodzieke geïnterneerden. Voor zijn inzet ontving hij de dapperheidsonderscheiding het Bronzen Kruis.

Para-hal: “Andir”

Deze parahal is genoemd naar het vliegveld “ANDIR” bij Bandoeng in Indonesië. Hier begon op 29 mei 1947, met uit Engeland aangekomen valschermen, de eerste springcursus voor 3 officieren, 4 onderofficieren, 4 korporaals en enige overigen van de SOP (School Opleiding Parachutisten), later het Regiment Speciale Troepen. Vanaf dit vliegveld vonden ook diverse kleinere en grotere luchtlandingsoperaties plaats, waaronder de paracommando-actie op Djocjakarta, 19 december 1948.

 

Training Centrum Waterrijke Gebieden (TCWG)
OP DE VAARSCHOOL KEIZERSVEER

Op 18 juni 2009 vond de naamgeving van de “Vaarschool” oftewel zoals nu de naam luidt, het Training Centrum Waterrijke Gebieden plaats. Speciale gasten voor deze naamgeving van de vaarschool waren o.a. kolonel (b.d.) M.W.C. de Jonge, oud lid van het Korps Insulinde en een oude bekende van de eerste-luitenant Wijnmalen en zijn zoon generaal-majoor J.H. de Jonge met echtgenote en zoon die ook bij het KCT heeft gediend. Door C- KCT, kolonel Querido en kolonel b.d. De Jonge werd het bord met het opschrift “Wijnmalen” onthuld. De eerste-luitenant Wijnmalen was officier bij het KNIL en in 1942 geplaatst bij BSO (Bevelhebber Strijdkrachten Oost-Korps Insulinde). Op 3 mei 1942 werd luitenant Wijnmalen ingezet met de Nederlandse onderzeeër K XV om een geheime operatie uit te voeren op de kust van Sumatra. Tijdens deze operatie werd luitenant Wijnmalen gevangen genomen door de Japanners. Hoewel gemarteld heeft hij geen inlichtingen prijs gegeven. Luitenant Wijnwalen overleefde de krijgsgevangenschap niet. Luitenant Wijnmalen ligt nu herbegraven op het Nederlandse Ereveld Leuwigadjah in Tjimahi op Java. Zijn naam leeft voort op de voormalige vaarschool wat vanaf nu “Kamp Wijnmalen” heet.

 Tjilatjap


De grote loods op het TCWG is genoemd naar de Indonesische plaats “TJILATJAP” aan de zuidkust van Java. In Tjilatjap was in de jaren 1947-1949 het boottrainingskamp van het Regiment Speciale Troepen gevestigd. Hier beoefenden de rode en groene baretten, tijdens een drieweekse cursus, o.m. landingsoperaties op de kust met LST-vaartuigen.

 W.Roode


De naam van de Commandant Vaarinstructiegroep adjudant b.d. W. (Walter) ROODE is verbonden aan het hoofdgebouw op de Vaarschool. Op 21 mei 2001 kwam dit gebouw in plaats van de oude, bij velen bekend als de “groene keet”, van waaruit deze adjudant van 1970 tot 1987 de scepter zwaaide over dit specifieke onderdeel van het Korps.

Geef een reactie