Afscheid Hans Eerhart

Afscheid Hans Eerhart oud-voorzitter van De Commandostichting

Op 21 maart heeft lkol bd Hans Eerhart de functie van voorzitter van de Commandostichting overgedragen aan lkol bd Ron Robbemond.

Op 6 juni hebben de commandogemeenschap, de besturen van de commandoverenigingen, vrijwilligers en anderen, die de afgelopen jaren betrokken waren bij al hetgeen dat onder leiding van Hans werd gerealiseerd afscheid genomen.

Tijdens dit afscheid werd Hans door de nieuwe voorzitter Ron Robbemond benoemd tot Begunstiger van verdienste van de commandostichting.

Wegens:

“De vele jaren van tomeloze inzet voor de Commandostichting. Sinds 2005 heeft hij in diverse bestuursfuncties een grote bijdrage geleverd aan het functioneren van De Commandostichting. Waarvan de laatste 8 jaar als voorzitter. Op voortvarende, effectieve en aimabele wijze heeft hij De Commandostichting geleid.

Hij is de architect en één van de grondleggers van de huidige organisatiestructuur van De Commandostichting “nieuwe stijl”.

Met name de sociale hulpverlening heeft altijd zijn aandacht gehad. Binnen De Commandostichting en bij het Veteranen Platform was hij een vurig pleitbezorger en voorvechter van de nulde-lijns hulpverlening.

Hij was een van de oprichters van het Gezamenlijk Overleg Regimenten en Korpsen (GORK) waar hij de Commandostichting een prominente plaats heeft gegeven.

Als vertegenwoordiger van De Commandostichting in diverse overlegorganen heeft hij vele initiatieven ontplooid, die brede instemming en navolging kregen.

Het bestuur van de Commandostichting is hem voor dit alles zeer erkentelijk”.

Na de benoeming was er uiteraard een versnapering en de traditionele maaltijd.