COMMANDO’S HERDENKEN OPERATIE INFATUATE

Het is 2 november 2018. Meer dan 60 oud-commando’s trekken onder ‘bevel van hun superieuren’ op naar Zeeland om in Vlissingen en Westkapelle te herdenken dat 74 jaar geleden commandotroepen uit vele landen hun krachten samenbundelden om de Duitse bezetters te verdrijven van Walcheren. De inleidende aanval zou worden uitgevoerd door ‘4 COMMANDO’, waaronder een peloton Nederlandse commando’s van NO 10 INTERALLIED CDO.

Vandaag staan ruim 60 oud-commando’s opgesteld voor het Commandomonument bij Uncle Beach, de landingsplaats waar 1 november 1944 de troepen aan land gezet werden.

 

Plaatsvervangend Commandant KCT Luitenant-kolonel Melchers beschrijft beeldend de gebeurtenissen rondom de landing en spreekt van “een geweldig gevecht 800 meter diep in Vlissingen.” Ook het verhaal van aalmoezenier Javelin Zwakhalen benadrukt de hevige strijd die gevoerd werd om ‘het door Hitler tot Festung uitgeroepen eiland Walcheren te heroveren.’

 

Bij de vele kransen en bloemstukken, die de dag hiervoor zijn neergelegd door een grote groep Britse veteranen die een toer maken langs de plaatsen waar zij in 1944 zo bloedig hebben moeten strijden, legt lkol Melchers samen met Korpsadjudant stoo Groenendijk een krans namens het Korps Commandotroepen.

Na het blazen van de taptoe en een minuut stilte zorgt detachementscommandant Wouter Hillenbrink voor een keurige afmars, waarna verplaatst wordt naar Westkapelle.

 

Na de lunch, verzorgd door het team van ‘Bij de Koster’ volgt de afmars naar landingsplaats ‘Erica’ waar het detachement wordt opgesteld bij de walradartoren.

Traditioneel zijn hierbij ook de leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Lichtstraal aanwezig. Een bijzondere gast is door voorzitter Bram Steijn van COV Zeeland naar Westkapelle gebracht. Ere-commando Theo de Meester, 92 jaar oud, en oud-burgemeester van Westkapelle en Veere, thans wonende in Middelburg, laat de aanwezigen verbaasd staan over de veerkracht die de oud-marineofficier ten toon weet te spreiden. Hoewel zeer breekbaar ogend stelt Theo zich op naast zijn rolstoel aan het begin van de plechtigheid en houdt dit vol tot het einde.

 

Na de toespraken van Rob van der Zwaag, burgemeester van de gemeente Veere, lkol Melchers en aalmoezenier Zwakhalen dragen de leerlingen de kransen aan die worden gelegd door burgemeester Van der Zwaag namens de gemeente Veere en door lkol Melchers en Korpsadjudant stoo Groenendijk namens het Korps commandotroepen.

Bij de begraafplaats achter de vuurtoren worden de vele burgerslachtoffers van Westkapelle herdacht. Burgemeester Van der Zwaag richt zich in zijn toespraak rechtstreeks tot de leerlingen. Hij besluit met de woorden: “Wij mogen nooit vergeten dat wij nu in vrijheid kunnen leven omdat anderen daarvoor alles hebben gegeven.”

Leerkracht Paul Suijk voert de regie over de herdenking bij de toren, waar leerlingen onder meer een gedicht voorlezen en gezamenlijk het lied ‘Singing in Freedom’ ten gehore brengen. Op uitnodiging van meester Suijk zingt het detachement, weliswaar enigszins voorzichtig, het refrein mee.

Ondanks het prettige zonnetje is het ondertussen toch behoorlijk koud geworden, zodat de afsluitende koffie of iets sterkers ‘Bij de Koster’ er goed ingaat.