SFC september 2015

In De Groene Baret  Editie september 2014

In de laatste editie stond niet het gehele artikel; hierbij de gehele tekst.

Na de aankondiging van de oprichting van de SFC in De Groene Baret van juni 2015 berichten wij in

onze vaste rubriek de stand van zaken van de SFC. Met de beschikbare ruimte in de laatste Groene

Baret hebben we ons beperkt tot de belangrijkste informatie.

Nog even kort waarom we de SFC hebben opgericht:

De Commandostichting ziet zich op een termijn van grofweg 10 jaar voor een probleem gesteld.

Het is een probleem dat wij allen kennen. De grote lichtingen van de periode voor de inkrimping in

1964 en de opschorting van de opkomstplicht in 1997 veroorzaken inmiddels een grote demografische oneffenheid.
De gemiddelde leeftijd van het begunstigersbestand van De Commandostichting is thans hoog terwijl de aanwas verhoudingsgewijs klein is.

De Commandostichting ziet zich…..

Lees meer [ link naar de pdf]