Belangrijk bezoek bij Kennismakingsdagen

Op 26 januari is een nieuwe reeks van Kennismakingsdagen (KD) gestart. In 2006 organiseerde KCT als eerste onderdeel dit fenomeen. In drie dagen tijd krijgen kandidaten de gelegenheid kennis te maken met het Korps. In een actief en afwisselend programma maakt men kennis met o.a. het opleidings-en trainingstraject en de pittige fysieke en mentale omstandigheden waaronder een commando speciale operaties zijn werk moet doen. Tevens zijn er diverse informatiemomenten en krijgt men ruim de gelegenheid om met operators te praten. Op zijn beurt krijgt het Korps aan de hand van o.a. sporttesten en uitvoeren van praktische oefeningen een indruk of de kandidaat in potentie geschikt is voor de opleiding tot commando speciale operaties.

 

Advertentie

Verantwoordelijk voor het werven (bijvoorbeeld reclamecampagnes), psychologisch en medisch keuren en het aanstellen van nieuw personeel is Dienstencentrum Werving en Selectie (DCWS), een onderdeel binnen Commando DienstenCentra (CDC). CDC is een paarse organisatie en verricht ondersteunende taken voor Defensie (o.a. voedsel, gezondheidszorg, infrastructuur en personeelsdiensten). DCWS adviseert ook over de geschiktheid van militairen bij het doorstromen naar andere functies bij Defensie. Het spreekt voor zich dat DCWS een sleutelrol heeft bij het gevuld houden van KCT door het werven en aanstellen van juiste kandidaten.

 

Terreinwerk mod

Om zich een goed beeld te vormen over de wijze waarop KCT invulling geeft aan de KD, was het Managementteam van DCWS op 26 januari op bezoek bij Sectie Werving, Selectie en Communicatie van KCT. Deze sectie is binnen het Korps o.a. verantwoordelijk voor het organiseren van de maandelijks terugkerende KD.

 

 

D-DCWS

Directeur DCWS, kolonel (KLu) drs Talitha Born, en haar staf laten zich uitgebreid voorlichten over de huidige aanpak en zijn onder de indruk over hoe bijvoorbeeld de kernwaarden van het Korps (Moed, Beleid, Trouw, Eer en Trots) zijn verweven in de KD. Zij zien verder hoe de kandidaten worden opgevangen en gebrieft en sporttesten worden afgenomen. Het bezoek eindigt in de KCT display ruimte. Deze permanente opstelling van individuele en ploeguitrustingsstukken (de zgn. kit lay-out) is speciaal ingericht voor de KD en geeft de kandidaten een ‘levensecht’ beeld van de diverse specialismen, wapens en uitrustingsstukken.