Onderscheidingen 1940-1955

De hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding, de Militaire Willems Orde, werd in 1815 ingesteld door Koning Willem I. Tijdens de Tweede Wereldoorlog had de Nederlandse regering in ballingschap behoefte aan het instellen van dapperheidsonderscheidingen waarvoor de Militaire Willems Orde in wezen niet verleend kon worden. In 1940 werd het Bronzen Kruis ingesteld. De Bronzen Leeuw werd in 1944 ingesteld als vervanger vervanger van het Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding en van het Kruis van Verdienste met Gesp en het Kruis van Verdienste met Eervolle vermelding. Als zodanig werd de Bronzen Leeuw na de Militaire Willems Orde de hoogste dapperheidsonderscheiding, gevolgd door het Bronzen Kruis. Ook de instelling van het Kruis van Verdienste gaat terug naar de oorlogsjaren en komt in rangorde in zekere zin na het Bronzen Kruis.

N.B. Voor dapperheidsonderscheidingen 1995 – heden: Klik hier!

 

RIDDERS MILITAIRE WILLEMS ORDE

De Militaire Willems Orde, tot 1940 de enige onderscheiding voor daden van persoonlijke moed, is ongeveer 6200 keer uitgereikt, waarvan een kleine 200 keer aan Nederlanders en enkele buitenlanders na 1940. Onder hen ook 35 verzetsmensen. De Militaire Willems Orde is tot 1955 in totaal 10 keer uitgereikt aan leden van het Korps Commandotroepen en zijn stamonderdelen, waarvan een deel van deze hoogste onderscheiding reeds eerder werd verworven.

 

J. ANEMAET, kapitein

Bij Koninklijk Besluit van 8 mei 1951 benoemd tot Ridder der 4e klasse der Militaire Willems Orde
wegens het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed beleid en trouw tijdens de gevechten op 14 en 15 februari 1951 te Korea.

J.J.F. BORGHOUTS, luitenant-kolonel

Bij Koninklijk Besluit van 24 augustus 1946 benoemd tot Ridder der 4e klasse der Militaire Willems Orde wegens het zich in de strijd tegen de bezetter door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw in bijzondere mate onderscheiden als leider van de Knokploegen in Noord-Brabant en Limburg, als Commandant van de Stoottroepen Zuid en later als Commandant van het Strijdend Gedeelte der Binnenlandse Strijdkrachten en plaatsvervangend Commandant Binnenlandse Strijdkrachten.

J.C.A. FABER, kapitein

Bij Koninklijk Besluit van 25 augustus 1947 benoemd tot Ridder der 4e klasse der Militaire Willems Orde wegens het zich als Commandant van de 1e Europese Compagnie van het 5e Bataljon Infanterie in de strijd onderscheiden door uitstekende daden van moed, beleid en trouw in de gevechten van 2 tot 6 maart 1942 ten noorden van Bandoeng (Java).

M.J. KNOTTENBELT, luitenant

Bij Koninklijk Besluit van 30 augustus 1948 benoemd tot Ridder der 4e klasse der Militaire Willems Orde wegens het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw tijdens de strijd tegen de Japanners in Birma in maart 1944, tijdens de landing bij Arnhem van de Britse Airborne Division in september 1944 en na per valscherm ingezet te zijn op 3 april 1945 in de omgeving van Barneveld als commandant van een ongeoefende afdeling Binnenlandse Strijdkrachten.

M.P.A. den OUDEN, luitenant-kolonel (postuum)

Bij Koninklijk Besluit van 14 april 1951 benoemd tot Ridder der 4e klasse der Militaire Willems Orde wegens het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw als commandant van het Nederlandse Detachement Verenigde Naties in Korea. Op 12 februari 1951 gesneuveld tijdens de Slag bij Hoengsong.

C. PLAATZER, korporaal

Bij Koninklijk Besluit van 7 januari 1950 benoemd tot Ridder der 4e klasse der Militaire Willems Orde wegens het zich onderscheiden door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand op 29 december 1948 als korporaal parachutist tijdens de Tweede Politionele Actie in Djambi (Zuid-Sumatra)

G.J. SCHÜSSLER, luitenant

Bij Koninklijk Besluit van 24 augustus 1950 benoemd tot Ridder der 4e klasse der Militaire Willems Orde wegens het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw tijdens verschillende acties in de maanden januari tot en met april 1949 in Midden-Sumatra en Oost-Java.

L.M. SNIJDERS, sergeant

Bij Koninklijk Besluit van 17 februari 1951 benoemd tot Ridder der 4e klasse der Militaire Willems Orde wegens het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw in het tijdvak van 19 december 1948 tot en met 30 december 1948 tijdens de Tweede Politionele Actie.

P. TAZELAAR, sergeant

Bij Koninklijk Besluit van 9 september 1944 benoemd tot Ridder der 4e klasse der Militaire Willems Orde wegens het volvoeren van een zeer gevaarlijke opdracht waarvoor hij in Nederland onder uiterst moeilijke omstandigheden is geland, teneinde in verbinding te treden met verzetslieden in het bezette gebied.

J.H.C. ULRICI, luitenant

Bij Koninklijk Besluit van 3 oktober 1953 benoemd tot Ridder der 4e klasse der Militaire Willems Orde wegens het zich onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 bij de Knokploegen in het district Amersfoort en in het bijzonder in het tijdvak van 13 maart tot en 9 augustus 1949 in West-Java waar hij o.a. als commandant van de gevechtsgroep ‘Eric’ op trad.

 

DRAGERS BRONZEN LEEUW

Bronze Leeuw

De Bronzen Leeuw is, na de Militaire Willems Orde, de belangrijkste Nederlandse dapperheidsonderscheiding. Deze wordt toegekend aan militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, die zich in de strijd tegenover de vijand door het bedrijven van moedige en beleidvolle daden hebben onderscheiden. Onderstaand het register van de dragers van de Bronzen Leeuw van het Korps Commandotroepen met details over onderdeel, rang, al of niet postume verlening en plaats en/of tijdstip van betreffende krijgsverrichting.

Toegekend aan de navolgende officieren onderofficieren en commando’s van de stamonderdelen van het Korps Commandotroepen vanwege hun gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog of bij krijgsverrichtingen in Indonesië.

 

M. van BARNEVELD – No 2 Dutch Troop

Commando – sep ’44
Slag om Arnhem

J.G. van den BERGH – No 2 Dutch Troop

Sergeant-majoor – sep/nov ’44
Landingen Nijmegen/Walcheren

C. BUTTER – RST (1e Para-Cie)

Korporaal ovw – dec ’48
Acties Zuid-Sumatra

W.D.H. EEKHOUT – RST (C-Paragevgp)

Kapitein – Midden Java/Sumatra

P.M. GEELHOED – RST (KST)

Opperwachtmeester – dec ’48/jan ’49
Acties Java/Sumatra

A.H.T. ITALIAANDER – No 2 Dutch Troop

Korporaal – sep/nov ’44
Slag om Arnhem/Landingen Walcheren

Jhr. Mr. M. de JONGE –

Luitenant – 1948-1949
Oost Java

H.U. KLOËR – RST (KST)

Sergeant-majoor – dec ’48/jan ’49
Acties Midden-Java/Djambi

H. KOK – RST (1e Para-Cie)

Para-commando – dec ’48/jan ’49
Para-acties Midden-Java en Sumatra

L. KONING (Postuum) – RST (SOP)

Para-commando – ’48
Acties West-Java

N.J. de KONING – No 2 Dutch Troop

Reserve kapitein – okt ’44/apr ’45
Gedropt geheim agent Friesland

K. KRUIT – No 2 Dutch Troop

Sergeant-majoor – sep ’44/apr ’44
Acties Nijmegen/Groesbeek/Vlissingen

B.W. LEFRANDT – Korps Insulinde

Luitenant ter Zee – jun ’44/jun ’45
Para-actie Atjeh

J. LINZEL – No 2 Dutch Troop

Luitenant-kolonel – sep ’44/nov ’44
Landingen Nijmegen/Walcheren

R.C. MICHELS – No 2 Dutch Troop

Reserve luitenant – okt ’44/apr ’45
Gedropt geheim agent Groningen/Friesland

P.J.G. MIDDEL – RST (SOP)

Para-commando – jan ’49
Gevechtsactie Zuid-Sumatra

C. MONTERIE – RST (1e Para-Cie)

Reserve luitenant – sep ’47
Gevechtsactie Oost-Java

J. OVERWEEL – Korps Insulinde

Reserve luitenant – feb/jul 1944
Ned Nieuw Guinea

R.A.F. RÜGEBRECHT – RST (SOP)

Reserve adjudant – jan ’49
Gevechtsacties Zuid-Sumatra

W.J. SCHEEPENS – Korps Insulinde

Kapitein – ’43/’45 – Diverse verzetsacties NOI

P. TAZELAAR – No 2 Dutch Troop

Reserve kapitein – ’40/’45
Geheim agent

W. van der VEER – No 2 Dutch Troop

Reserve luitenant – feb ’44/apr ’45
Arakan/Birma/gedropt geheim agent Drente

H.E. WIJNMALEN (Postuum) – Korps Insulinde

Eerste luitenant – mei ’42
Sumatra-Str. Japan

De navolgende officieren zijn kort vóór hun indiensttreding bij stamonderdelen van het Korps Commandotroepen begiftigd met de Bronzen Leeuw wegens hun gedrag bij krijgsverrichtingen in Indonesië.

J.M. GERVERDINCK – RST

Eerste luitenant – mrt ’42/’48-’49 Sumatra/Midden-Java

G.J. HORSTHUIS – RST

Kapitein – okt ’46/apr ’47 – Zuidoost Celebes

G.C. KLUITENBERG – RST (1e Paracie)

Para-commando – ’46/apr ’47 – Java

J.H.W. NIX – RST

Kapitein – 19 jul ’46 – West-Java

C.L. TRIELING – RST

Kapitein – sep ’47 – Midden-Java

J.B. VERMEULEN – DST

Onder-luitenant – 1942/1943 – Zuid-Nederland (verzet)

De navolgende onderofficieren, afkomstig van de stamonderdelen van het Korps Commandotroepen, zijn begiftigd met de Bronzen Leeuw wegens hun gedrag bij krijgsverrichtingen in Korea.

W. KLEIN – RST

Sergeant – okt/dec ’52 – Gevechtsacties Korea

H. KOK – RST

Sergeant – jan ’52 – Gevechtsacties Korea

DRAGERS VAN HET BRONZEN KRUIS

Bronze Kruis

Het Bronzen Kruis is de derde in de orde van de belangrijkste Nederlandse Dapperheidsonderscheidingen. Deze wordt toegekend aan militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, die zich door moedig of beleidvol optreden tegenover de vijand hebben onderscheiden. Onderstaand het register van de dragers van het Bronzen Kruis van het Korps Commandotroepen met details over onderdeel, rang, al of niet postume verlening en plaats en/of tijdstip van betreffende actie.

Toegekend aan de navolgende officieren, onderofficieren en commando’s van de stamonderdelen van het Korps Commandotroepen vanwege hun gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog of bij krijgsverrichtingen in Indonesië.

K.J. BAGGERMAN – No 2 Dutch Troop

Dpl sergeant – sep/nov ’44 Landingen Nijmegen/Walcheren

H.A.T. BECKMAN – RST (1e Para-Cie)

Dpl korporaal – dec ’48 – Para-actie Java

A.J.P. BEEKMEYER – No 2 Dutch Troop

Dpl korporaal – sep ’44 – Slag om Arnhem

R.A. BLATT – No 2 Dutch Troop

Dpl commando – sep ’44 – Gedropt geheim agent bezet gebied

A. BLOEMINK (Tweemaal) – No 2 Dutch Troop

Dpl korporaal – sep/nov ’44 – Landingen Nijmegen/Walcheren

B.S. BOELEMA – No 2 Dutch Troop

Korporaal – sep/nov ’44 – Landingen Nijmegen/Walcheren

J.W. BOTHE – No 2 Dutch Troop

Dpl korporaal – sep/nov ’44 – Landingen Son/Walcheren

Jhr. D. van den BRANDELER – Korps Insulinde

Reserve ritmeester – 1943/1945 – Ned. Nieuw Guinea

R. CHATTELIN – RST

Para-commando – 1949 – Zuid-Sumatra

H. CRAMER – No 2 Dutch Troop

Dpl korporaal -sep/nov ’44 Landingen Groesbeek/Walcheren

I.J.E.  van DULLEMEN – No 2 Dutch Troop

Dpl opperwachtmeester – sep/nov ’44 Landingen Nijmegen/Walcheren

W.P. den ENGELSMAN

aooi b.d.
Koninklijk Besluit van 17 augustus 1950
Gevechtsacties Nederlands-Indië

W.G. van GELDEREN – No 2 Dutch Troop

Eerste luitenant – sep/nov ’44 – Landingen Nijmegen/Walcheren

C.A. van de GENDER – No 2 Dutch Troop

Sergeant-majoor – sep/okt ’44 – Landingen Groesbeek

C. HELLEMAN – No 2 Dutch Troop

Dpl korporaal – sep ’44 Slag om Arnhem

T. JACOBS – 1e Paracie – RST

Korporaal ovw – nov. 1947 – Oost-Java

J.A. KLOEZEMAN – No 2 Dutch Troop

Sergeant-majoor – sep/nov ’44 Landingen Nijmegen/Walcheren

W. KNIJFF – No 2 Dutch Troop

Korporaal – sep/nov ’44 – Landingen Nijmegen/Walcheren

V.G. KOKHUIS – No 2 Dutch Troop

Tijd. Sergeant – sep/nov ’44 Landingen Nijmegen/Walcheren

N.J. de KONING – No 2 Dutch Troop

Dpl commando – mrt ’44
Gevechtsacties Birma

B.W. de LIEFDE – No 2 Dutch Troop

Eerste luitenant – sep/nov ’44
Landingen Nijmegen/Walcheren

J.A. van der LINDE (Tweemaal) – No 2 Dutch Troop

Dpl korporaal – sep/nov ’44
Landingen Nijmegen/Walcheren

H.R. MEYER – RST (KST)

Sergeant-majoor – dec ’48
Gevechtsacties Sumatra

E.C. van den OOSTERKAMP – RST

Sergeant – jun ’49
Gevechtsacties West-Java

P.J.H. PARREN – KST

Reserve sergeant – jan ’48
West Java

L. PERSOON – No 2 Dutch Troop

Dpl sergeant – sep/nov ’44
Landingen Nijmegen/Walcheren

G.J. PLASMAN – KST

Tweede-luitenant – okt ’48
West Java

C. de RUITER – No 2 Dutch Troop

Reserve luitenant – sep/nov ’44
Landingen Nijmegen/Walcheren

C.J.L. RUYSCH van DUGTEREN – No 2 Dutch Troop

Kapitein – 7 apr ’45
Gedropt geheim agent Drente

E. de SÉVRÈN-JACQUET – KST

Commando 1e klas – jan ’49
Zuid Sumatra

C. SISSELAAR – Korps Insulinde

Reserve kapitein – jul ’45
Gedropt geheim agent Sumatra

L.J. SMULDERS- KST

Commando 1e klas – jul ’47
Oost Java

H.W. van der STEEN – No 2 Dutch Troop

Korporaal – sep/nov ’44
Landingen Son/Walcheren

H.H. THIJSSEN – RST (KST)

Reserve luitenant – 1949
Gevechtsacties West-Java

G.P. UBELS – No 2 Dutch Troop

Sergeant-majoor – sep/nov ’44
Landingen Nijmegen/Walcheren

P.A. VISSER – No 2 Dutch Troop

Dpl korporaal – sep/nov ’44
Landingen Nijmegen/Walcheren

R.B. VISSER – No 2 Dutch Troop

Dpl sergeant – sep/nov ’44
Landingen Veghel/Walcheren

G. ZEMBSCH SCHREVE – No 2 Dutch Troop

Reserve luitenant – 1943/1945
Frankrijk (verzet)

De navolgende militairen zijn kort vóór hun indiensttreding bij stamonderdelen van het Korps Commandotroepen begiftigd met het Bronzen Kruis wegens hun gedrag bij krijgsverrichtingen in de Tweede Wereldoorlog.

R. van AAREM – Korps Insulinde

Tweede luitenant – 1942
Ontsnapping bezet gebied

C.A.M. BRONDGEEST – Korps Insulinde

Lt ter Zee 2e kl – dec ’41
Ontsnapping bezet gebied (China)

J. LINZEL – No 2 Dutch Troop

Vaandrig – 1941
Ontsnapping bezet gebied

M.N.A. MONTERIE – RST (SOP)

Sergeant der eerste klasse – mei ’40
Luchtaanval vliegveld ’t Gooi

W. de WAARD – No 2 Dutch Troop

Korporaal – 1941
Ontsnapping bezet gebied

De navolgende onderofficieren, afkomstig van de stamonderdelen van het Korps Commandotroepen, zijn begiftigd met het Bronzen Kruis wegens hun gedrag bij krijgsverrichtingen in Korea.

A.A. van BALKOM (Postuum) – RST

Sergeant-majoor jan ’51
Gevechtacties Korea

A. BUDDINGH – RST

Sergeant der eerste klasse feb ’51
Gevechtsacties Korea

W.A. SNOEIJS – RST (1e Paracie)

Sergeant 1e klas feb 1951
Gevechtsacties Korea

DRAGERS KRUIS VAN VERDIENSTE

Kruis van Verdienste

Op voordracht van de Raad van Ministers werd bij Koninklijk Besluit van 20 februari 1941 het “Kruis van Verdienste” ingesteld. Het Kruis van Verdienste wordt toegekend aan Nederlanders, Nederlandse onderdanen en vreemdelingen die zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden hebben onderscheiden en daarmee het belang van het Koninkrijk hebben gediend.

P.E. van BEEK – RST (SOP)

Dpl soldaat – Ontsnapping bezet gebied

H. BUENINCK –

Sergeant – Ontsnapping bezet gebied

R.A. BLATT – No 2 Dutch Troop

Dpl soldaat – Ontsnapping bezet gebied

A. van CREVELD – No 2 Dutch Troop

Dpl soldaat – Ontsnapping bezet gebied

H. CRAMER – No 2 Dutch Troop

Dpl soldaat – Ontsnapping bezet gebied

A.J. HAGELAARS – No 2 Dutch Troop

Dpl soldaat – Ontsnapping bezet gebied

G.A. de JONG – RST (SOP)

Res. luitenant – Ontsnapping bezet gebied

M. KAYA – KNIL (KST)

Res. luitenant – Gevechtsacties Indonesië

J.P.H. van der MEER – No 2 Dutch Troop

Dpl soldaat – Ontsnapping bezet gebied

J.F. de ROO – Korps Insulinde

Luitenant – Ontsnapping bezet gebied

S. TAURAN – KNIL (RST)

Sld 2e klasse – Gevechtsacties Indonesië

Ds H.J. TIMENS (postuum) – RST

kapitein legerpredikant- Gevechtsacties Korea

B. van den WORM – KNIL (KST)

Sld 1e klasse – Gevechtsacties Midden Sumatra

H. van der ZEEP – RST (KST)

Cadet-vaandrig – Ontsnapping bezet gebied

Geef een reactie