Vooropleiding Korps Commandotroepen

Geslaagden van de AMOL en de militairen in werkelijke dienst volgen samen de Vooropleiding die 8 weken duurt. De basis militaire vaardigheden, die allen tijdens hun opleiding hebben gehad, worden verder aangescherpt en je maakt kennis met specifieke onderwerpen die belangrijk zijn voor de functie van commando speciale-operaties.

Ook is er veel aandacht voor de samenwerking tussen de mannen die uit de AMO komen en de militaire kandidaten die over het algemeen al over meer militaire ervaring beschikken. Daarnaast wordt je natuurlijk fysiek en mentaal voorbereid op de Elementaire Commando-opleiding (ECO).

De Vooropleiding eindigt met een testweek. Tijdens deze testweek wordt er gekeken of je op het juiste niveau zit om aan de ECO te beginnen. De testweek eindigt met een zogenaamde RIDCO-dag (Relatie Informatie Dag Commando-opleiding). Op deze dag worden je ouders en/of je relatie uitgenodigd en wordt ook aan hen uitgelegd wat ze de komende 8 weken kunnen verwachten als jij zelf in de Elementaire Commando-opleiding zit.

Geef een reactie