C-KCT aangenaam verrast!

Na de uitreiking van de officierskruizen gaf lkol Willem Melchers het woord aan hoofd Joint Special Operations (JSO) kolonel Timmermans.

Kolonel Timmermans introduceerde de aanwezige gast, US SOF DEFAT and Army Attaché colonel Martinelli.

Beide heren waren duidelijk niet per toeval aanwezig omdat ze een bezoek hadden gebracht aan de oefening Low Lands, maar waren speciaal naar Roosendaal gekomen om C-KCT te decoreren met de Joint Service Commendation Medal.

In de periode 14 april 2009/16 augustus 2011 maakte lkol Jelte Groen deel uit van Combined Planning Group, Strategy, Plan and policy Directorate, United States Central Command, Macdill Airforce base, Florida.

In onderstaande tekst wordt duidelijk waarom lkol Jelte Groen de bijzondere onderscheiding heeft gekregen.

161206-commendation-medal-6

Na de uitreiking bedankte C-KCT voor de bijzondere onderscheiding en moedigde iedereen aan, die in de gelegenheid komt om naar een internationaal hoofdkwartier te gaan die kans te pakken.