De Commandostichting

De Commandostichting stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de doelgroep, zijnde eenieder die, hetzij als militair, dan wel als burgerambtenaar, bij het Korps Commandotroepen nu in actieve dienst is of gediend heeft. Hierbij gaat onze speciale aandacht uit naar erkenning, waardering en zorg voor de veteranen. Daarnaast bevordert De Commandostichting de kameraadschap en onderlinge steunverlening van deze doelgroep door het uitvoeren van verschillende activiteiten. De uitgave van onze periodiek “De Groene Baret” en de organisatie van de vijfjaarlijkse reünie zijn hier een voorbeelden van. Tenslotte zijn de voortzetting van de tradities en de bevordering van de goede naam van het Korps Commandotroepen als doel gesteld. Dit doen we o.m. door een historische collectie in stand te houden en verschillende herdenkingen te organiseren.

Geef een reactie