Verslag van de Missie Deployment Task Force Uruzgan in De Groene Baret van maart 2020

In de maart-editie 2020 van De Groene Baret is een verslag opgenomen van de Missie Deployment Task Force Uruzgan. De 108 cotrcie onder leiding van toenmalig majoor Huub nam hieraan deel. Het verslag geeft een inkijk in het verloop van de missie waarvoor Marco Kroon zijn MWO kreeg uitgereikt en waarvoor het KCT een opschrift op het vaandel werd toegekend.

In het boeiende verslag kunt u lezen over de samenwerking van de Nederlandse commando’s met die van de USA en Australië. Daar, waar er aanvankelijk gesproken werd van een opbouw-missie werd het de Nederlanders al snel duidelijk dat het veel meer zou worden dan alleen maar opbouwen. In het verslag vertelt majoor Huub over de vuurgevechten die plaatsvonden in de omgeving van de Balluci-vallei. De vuurcontacten waren soms kort en hevig maar soms ook langdurig. Daarnaast het voortdurend op de hoede moeten zijn voor bermbommen waarover de majoor zegt dat het vrijwel altijd geïmproviseerd spul betrof, maar daarom niet minder gevaarlijk. U kunt lezen over de kennis en ervaring die werd opgedaan en die achteraf heel belangrijk blijkt omdat er tot op de dag van vandaag voordeel uit gehaald wordt.