In Memoriam majoor bd R. Gerritsen

Wij ontvingen het droeve bericht dat majoor bd R. Gerritsen op 10 juli in de leeftijd van 74 jaar te Amstelveen is overleden.

Als dienstplichtig soldaat opgekomen op het Depot Infanterie te Venlo met lichtingsploeg 60-5 wordt hij geselecteerd voor de opleiding tot reserveofficier. Na die opleiding met succes afgerond te hebben, volgt de eerste kennismaking met het KCT, de commando opleiding van augustus/september 1961. Op het hoogtepunt van de Berlijn crisis (’61) bereidt hij met de toenmalige S1, kapitein van Dort, de komst voor van de 104, 105 en 108 Cotrcie in Bergen-Hohne (Duitsland). De 105 Cotrcie zal als enige compagnie zes maanden in Duitsland verblijven.

Na de inkrimping van het KCT, als gevolg van operatie Chirurg, wordt hij in de jaren ’65 tot ’68 achtereenvolgens pelotonscommandant en plaatsvervangend commandant van de nieuw opgerichte 104 Wrnverkcie. In die tijd heeft hij ook een groot aandeel in de voorbereidingen van de eerste commando-reünie ter ere van het 25-jarige bestaan van het KCT.

Na een tijdje buiten het KCT gediend te hebben, waaronder een periode als UNTSO-waarnemer in Syrië en Libanon (’79-’80), keert majoor Gerritsen in 1983 terug bij het KCT als C-Schoolinstrcie. Tot 1988 vervult hij vervolgens de functies van C-SSVcie (tevens Hoofd Logistieke Zaken) en Plv C-KCT. In die laatste functie is hij tevens secretaris van De Commandostichting en als zodanig intensief betrokken bij de oprichting van het monument.

In 1988 volgt een plaatsing als toegevoegd S1 op het Rijopleidingscentrum te Vught. Gedurende deze plaatsing wordt majoor Gerritsen voor drie maanden ingedeeld bij de European Community Monitor Mission (ECMM). Als monitor, werkzaam rond Oost -en West Slovenië, oefent hij toezicht uit op de naleving van de overeengekomen wapenstilstand. Deze missie maakt veel indruk op hem.

Op 1 januari 1993 maakt majoor Gerritsen gebruik van de zogenaamde BV-LOM regeling (buitengewoon verlof vooruitlopende op leeftijdsontslag militairen) en verruilt het uniform voor het burgerpak.

Met het overlijden van majoor bd Ruud Gerritsen nemen wij afscheid van een sympathieke commando officier, die altijd oog had voor de mens.

Wij wensen zijn echtgenote alle sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Rust in vrede!