Optreden Waterrijke Gebieden (OWG)

OWG spec ploegDe specopsplg OWG wordt opgeleid om speciale operaties uit te voeren in waterrijke gebieden. De opleiding richt zich op verplaatsingen door, onder en over water. Uiteraard moeten de leden van de waterploeg met of zonder hulpmiddelen goed kunnen zwemmen.

Na de basistraining en het vervullen van een contractperiode kunnen operators opteren voor zo’n ploeg. Zij volgen dan eerst een duikopleiding van tien weken, bestaande uit zes weken persluchtduiken en vier weken zuurstof duiken. Vervolgens volgen zij een vaaropleiding voor het militair vaarbewijs 1 en 2. Na deze technische training volgt een tactische module van tien weken, die er toe leidt dat de OWG-specialist kan optreden in alle soorten binnenwater en kustwater. Daarbij maken zij gebruik van gesloten duiksystemen, “Medium Inflatable Boats (MIB), Rigid Hull Inflatable Boats (RHIB), kajaks en “combat swim”. Net als bij andere ploegen is de helikopter het basis inzetmiddel voor de specopsplg OWG . Zij kunnen boven water worden ingezet en opgepikt met medeneming van al hun materiaal. Tevens zijn er opties om m.b.v. parachute boven water te worden ingezet.

Geef een reactie