Kwaliteit boven kwantiteit

Gedragen door een warm applaus van familie, vrienden en toekomstige collega’s loopt op vrijdagochtend 11 december jl. de Elementaire Commando Opleiding (ECO) geconditioneerd, maar zelfverzekerd, door de tranenpoort. Van de 54 cursisten die acht weken geleden gestart zijn, hebben uiteindelijk 11 aspirant-commando’s de eindstreep gehaald.

VCO certificaat gesneden

 

Voordat tot de baretuitreiking wordt overgegaan, ontvangen de commando’s, die precies één jaar geleden hun groene baret hebben behaald, het VCO-certificaat uit handen van C-KCT, kolonel Jan Swillens. In het afgelopen jaar hebben zij de Voortgezette Commando Opleiding succesvol doorlopen. Zij mogen zich nu commando spec-ops noemen, operators klaar voor het echte werk in één van de operationele commandotroepen compagnieën.

 

mutsdas exercitie

 

C-KCT reikt samen met eregast generaal-majoor van Uhm, Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten en oud-Korpscommandant, de groene baretten uit. Best Man wordt sergeant der eerste klasse Timo. Na het officiële gedeelte worden de 11 nieuwe groene baretten traditioneel nat gemaakt met bier. Eindelijk kunnen familieleden en vrienden hun nieuwe commando’s feliciteren. Na het kerstverlof zullen de 11 commando’s aan de volgende pittige uitdaging beginnen: de VCO. Over één jaar hopen ook zij operator te zijn.