Mutsdassen op……….Mutsdassen!

Op maandagochtend 23 mei startte aansluitend aan het Korpsappel voor 29 cursisten de loodzware Elementaire Commando Opleiding (ECO). Het succesvol afronden van deze 8-weekse opleiding leidt tot draagrecht van de groene baret en biedt toegang tot de Voortgezette Commando Opleiding (VCO).  In de één jaar durende VCO wordt de verse commando voorbereid op de functie van commando speciale operaties (cospecops) in één van de vier parate commando compagnieën.

 

Natte start

ECO 1603 02

Alhoewel de maand mei op zijn einde loopt en doorgaans de lente van zich doet spreken, meldt de ANWB een ochtendspits die gebukt gaat onder een record file van 750 km als gevolg van hevige neerslag. Geen fijn vooruitzicht voor de 29 cursisten, maar wel geheel passend in de geest van een ECO. Na de mutsdas-exercitie en een stichtelijk woord van de compagniescommandant volgt onder grote belangstelling van het Korps een aantal rondjes om de appelplaats in de zogenaamde ‘cursistendraf’ en verdwijnen zij uiteindelijk te voet via de Tranenpoort naar een onbekende bestemming. Onderweg worden er diverse voorwerpen ‘gevonden’, die natuurlijk niet mogen blijven liggen. De kop is er van af.

ECO 1603 05

Nieuwe leiding

Met de start van ECO (lichting 16-3) is ook een nieuwe leiding aangetreden. Kapitein Erik en adjudant Arnold hebben het stokje overgegeven aan kapitein Joep en adjudant Cees. In de komende acht weken zullen zij samen met hun instructeurs de cursisten toetsen aan de vijf kernwaarden van het KCT: Moed, Beleid, Trouw, Eer en Trots.

Wij wensen kap Joep, zijn team en alle cursisten veel succes en hopen hen op 15 juli, de overgebleven cursisten naar alle waarschijnlijkheid zwaar gehavend maar gezond, weer onder de Tranenpoort te mogen begroeten.