‘Niet klagen maar dragen!’

Moet koning Willem II gedacht hebben, toen hij 1844 besloot het onderscheidingsteken voor eervolle langdurige dienst als officier in te stellen. Deze onderscheiding moest aantonen dat ondanks forse bezuinigingen op leger en vloot ’s konings belangstelling voor de krijgsmacht en haar officieren niet was verflauwd.

Lkol Willem Melchers (plaatsvervangend commandant KCT) mag bij hoge uitzondering de officierskruizen uitreiken. Een privilege dat normaal gesproken bij de commandant ligt. Omdat C-KCT zelf het officierskruis ontvangt is er een uitzondering.

De speech wordt in het Engels gevoerd omdat er een speciale gast uit de US aanwezig is, US SOF DEFAT and Army Attaché colonel Martinelli. Samen met hoofd Joint Special Operations (JSO) kolonel Timmermans zijn beide heren na een bezoek aan de oefening Low Lands aangesloten bij deze ceremonie.

C-KCT Jelte Groen krijgt het officierskruis voor 30 jaar dienst, lkol Gert Jan en lkol Joris voor 25 jaar, maj André en Wim voor 20 jaar en maj Joost voor 15 jaar dienst. Door operationele verplichtingen in 3 verschillende operaties zijn alleen C-KCT en lkol Gert Jan aanwezig.

Ondanks de jaarlijkse uitreiking en daarmee de steeds terugkerende uitleg van de onderscheiding is het gebruikelijk de achtergrond van de onderscheiding toe te lichten.

Het Onderscheidingsteken voor Eervolle Langdurige Dienst als officier, doorgaans het Officierskruis genoemd, is een militaire onderscheiding die wordt uitgereikt aan officieren in de Nederlandse krijgsmacht die ten minste 15 jaar actief officier zijn.

De onderscheiding werd op 19 november 1844 ingesteld door koning Willem II en wordt sindsdien uitgereikt op zijn verjaardag, 6 december. Omdat tijdens deze uitreikingen in het officiersverblijf traditioneel een glaasje jenever werd genuttigd, wordt ze ook wel het Jeneverkruis genoemd.

De koning bepaalt in het Koninklijk Besluit “dat het onderscheidings-teken bepaaldelijk bestemd (is) tot het beloonen van eenen eervollen langdurigen Nederlandschen effectieven diensttijd van officieren en daarmee gelijkgestelde personen behoorende tot het leger”.

Tot 30 december 1866 was het Onderscheidingsteken een verguld zilveren gesp die op een kleurig zijden lintje werd gedragen. Op verzoek van de officieren werd de gesp door het huidige verguld zilveren kruis vervangen.

Tegenwoordig wordt het officierskruis vooral uitgereikt als een teken van waardering voor de officier die in zeer verschillende functies en uitdagende moeilijke omstandigheden tijdens operaties in het buitenland zijn taak over een lange periode vervuld.
De opgedane ervaring en kennis is essentieel voor de professionele opbouw en gereedheid voor de operationele inzet. De langdurige dienst is een waarborg voor kennis en ervaring voor de jongere collega’s. Officier zijn is niet zomaar een baan, belangrijke beslissingen over leven en dood maken deel uit van het leven van een officier.

Lkol Willem Melchers gaat vervolgens over tot het uitreiken van het Officierskruis voor 30 jaar Eervolle Langdurige Dienst aan C-KCT kol Jelte Groen en voor 25 jaar Eervolle Langdurige Dienst aan lkol Gert Jan.

Na de afsluiting van de ceremonie geeft lkol Willem Melchers het woord aan kolonel Timmermans en colonel Martinelli die verrassend start in het Nederlands.

De reden hiervoor leest u in het artikel “C-KCT aangenaam verrast!”