Erecommando’s

Z.K.H. Prins BernhardTijdens de reünie ter ere van het 50-jarig bestaan van het Korps Commandotroepen op 20 maart 1992, aanvaardde Z.K.H. Prins Bernhard de benoeming tot Ere-commando. Ten overstaan van meer dan 3600 reünisten werd aan de Prins de groene baret uitgereikt.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Z.K.H. Prins Bernhard de oprichting van een Nederlandse commando-eenheid mede mogelijk gemaakt. Sindsdien heeft hij een grote betrokkenheid en belangstelling getoond voor het Korps en zijn veteranen.

 

Overige Ere-commando’s:

 

22 maart 1960:

kapitein G.J. Plasman
adjudant N. van Uitert
sergeant-majoor R.H. de Jong
wegens:
het feit dat betrokkenen zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het Korps en haar leden en zich bij voortduring naar instelling en geest als commando gedragen.

 

7 december 1960:

Commissaris der Koningin in Zeeland, Jhr. mr. A.F.C. de Casembroot
Burgemeester van de Gemeente Vlissingen, Mr. B. Kolff
Burgemeester van de Gemeente Westkapelle, Dhr. T.H. de Meester
Burgemeester van de Gemeente Roosendaal en Nispen, Dhr. J.P. Godwaldt
wegens:
de bijzondere band met de Provincie Zeeland en de gemeenten Vlissingen, Westkapelle en Roosendaal.

 

22 maart 2002:Oud Aalmoezenier Jan Sweere

Oud Aalmoezenier Jan Sweere

oud Aalmoezenier Jan Sweere
wegens:
jarenlange zeer toegewijde functievervulling bij het Korps onder alle omstandigheden zowel bij de uitvoering van hun taken als daarbuiten en voor zijn belangstelling voor, en steun aan bij het Korps dienenden of gediend hebbende personen en hun achterban.

30 november 2006:oud-Korpscommandant Generaal-majoor M.van Uhm

oud-Korpscommandant bgen M.van Uhm

oud-Korpscommandant Generaal-majoor M.van Uhm
wegens:
de wijze waarop hij het Korps Commandotroepen heeft geleid van 22 maart 2002 t/m 4 februari 2005. Hij heeft zijn zwaartepunt als commandant bewust gelegd op de externe lijnen. Hierdoor heeft hij een grote inbreng en rol gehad in het feit dat het Korps Commandotroepen mocht uitbreiden. Bovendien is het mede zijn verdienste dat het Korps Commandotroepen uiteindelijk in april 2005 werd ingezet in de operatie “Enduring Freedom”, hetgeen voor het Korps een enorme sprong voorwaarts betekende en het begin was van een steile leercurve.

1 november 2007: luitenant-kolonel G. van Kuijck

luitenant-kolonel G. van Kuijck
wegens:
“Luitenant-kolonel van Kuyck heeft van 12 juli 2004 tot 1 december 2006 de functie van hoofd van de sectie S4 van het KCT vervuld. De sectie S4 was in zijn periode eigenlijk “onderbemenst” en niet toegesneden op de grote hoeveelheid werk. Die grote hoeveelheid logistiek werk werd (en wordt) onder andere veroorzaakt door:

-de voortdurende uitzendingen (planbaar);
– de Speciale Interventies Buitenland (niet planbaar);
– het voortdurend grote aantal O&T-activiteiten in Nederland;
– het relatief gezien voortdurend grote aantal O&T-activiteiten in het buitenland;
– het feit dat het KCT veelal over specifiek materiaal beschikt, dat uniek is in het CLAS / de krijgsmacht. Instandhouding is dan een extra uitdaging;
* de groeistuip naar de nieuwe KCT-organisatie wat m.n. op logistiek gebied een enorme hoeveelheid extra werk en extra sturing ook voor hem opleverde.

Luitenant-kolonel van Kuyck heeft in zijn periode bij het Korps een méér dan buitengewone en unieke persoonlijke inzet en plichtsbetrachting laten zien, waarbij hij héél véél eigen tijd belangeloos ten gunste van het Korps heeft besteed. Hij trachtte dit altijd onopvallend te doen.

Zijn zorg voor het materieel is méér dan goed. Het idee een Redeployment Ondersteunings Team in te zetten bij eenheden die roteren is van hem afkomstig en heeft zijn vruchten bij het Korps afgeworpen. Dit idee is inmiddels CLAS-breed overgenomen. Uiteraard deed hij zelf ook mee.

Luitenant-kolonel van Kuyck was tijdens de eerste rotatie van SFTG-A (Operation Enduring Freedom) hoofd van het Joint Support Detachement. Deze taak heeft hij voortreffelijk vervuld.

Luitenant-kolonel van Kuyck is altijd een fervent supporter van het Korps geweest, ook na zijn overplaatsing naar Den Haag. Hij heeft voortdurend, gevraagd en ongevraagd, positieve adviezen gegeven, ook op andere gebieden dan alleen het logistieke vakgebied.

11 december 2008: sergeant-majoor G.C.M. van Zitteren

sergeant-majoor G.C.M. van Zitteren
wegens:
De voortreffelijke wijze waarop hij sinds 1996 bij het Korps Commandotroepen diverse functies binnen het logistieke vakgebied van de Technische Dienst heeft vervuld. Zijn nimmer aflatende betrokkenheid, toewijding, inzet, vakkennis en streven naar verbeteringen en innovaties vallen hierbij op. Door zijn inzet is de operationele inzetbaarheid van het materieel van het Korps Commandotroepen, zowel voor opleidingen, trainingen als stand-by omstandigheden zoals in Irak en Afghanistan altijd zeer hoog.

Hij is op het gebied van Mobility en onderhoud een vraagbaak en een autoriteit. Hij heeft zijn zeer brede technische en specifieke vakkennis altijd volledig aangewend ten behoeve van het verbeteren van het materieel, de inzetbaarheid en het optreden van de eenheden van het Korps. Dit blijkt uit zijn grote inbreng, inzet en betrokkenheid bij het modificeren van de standaard Mercedes-Benz Soft-top naar een special forces voertuig, de opleidingen lieren, berging, onderhoud en noodreparaties en bij het ontwikkelen van innovatieve constructies voor nieuwe voertuigen. Het ontwikkelen van de handleiding Mobility komt mede voor zijn rekening.

Hij is een uitstekende intermediair tussen het Korps en ondersteunende eenheden en instanties buiten het Korps. Hij heeft, in nauwe relatie met het Interservice Kenniscentrum Speciale Operaties van het KCT, veel invloed gehad op de ontwikkeling en voorgenomen aanschaf van het nieuwe Special Forces voertuig. Zijn waardevolle inbreng en innovatieve ideeen worden zowel breed binnen de Koninklijke Landmacht als door de Defensie Materieel Organisatie gebruikt.

Hij heeft op fysiek gebied eveneens zijn sporen verdiend. Bij de deelname aan diverse hardloopwedstrijden, rayon crosses en KL-wedstrijden eindigde hij altijd hoog. Hierdoor is hij naar buiten toe een uitstekend ambassadeur voor het Korps Commandotroepen. Deze bijzondere prestaties en zijn integere en bescheiden houding maken hem een voorbeeld voor velen.

29 juni 2012: Majoor Raadsman Adriaan Heemskerk

Majoor Raadsman Adriaan Heemskerk.
Majoor Heemskerk is sinds september 2006 tot op heden verbonden als raadsman aan het KCT. Hij heeft zich over een periode van ruim 6 jaar onvoorwaardelijk en vaak onder operationele omstandigheden ingezet voor het personeel van het KCT. Hij geeft extra veel aandacht voor de veteranen van het KCT en de commandoverenigingen. Hij toont bij voortduring zijn grote betrokkenheid bij het personeel, zoals de nazorg bij uitzendingen, bij ziekte of persoonlijke problemen.

Majoor Heemskerk is drie keer uitgezonden geweest naar Afghanistan. Bij de laatste uitzending is hij regelmatig mee geweest op de patrouilles van Task Force Uruzgan en Task Force 55. Majoor Heemskerk verricht zijn werkzaamheden in alle bescheidenheid, loyaal, met een groot gevoel voor korpsgeest, inzetbereidheid, opofferingsgezindheid en hulpvaardigheid.

 

 

 

 

29 juni 2012:Kapitein Gerard Brosens

Kapitein Gerard Brosens
Kapitein Brosens is vanaf de tachtiger jaren als onderofficier van de Geneeskundige Dienst bij het KCT geplaatst en te werk gesteld bij de Ziekenrapportploeg. In die functie heeft hij aan vele commando-opleidingen geneeskundige steun geleverd, alsmede ook aan interne en externe cursussen van het KCT.

In 2004 werd hij in de rang van adjudant-onderofficier geplaatst bij het Kenniscentrum Speciale Operaties, waar hij later als luitenant en kapitein tot op heden onafgebroken heeft gewerkt. In die jaren heeft hij zich door zelfstudie en “training on the job” een zeer goede kennis verworven van het optreden van speciale eenheden.

Met bijzonder grote betrokkenheid heeft hij zich jarenlang ingespannen om voor de operators van het KCT gespecialiseerde persoonlijke uitrusting te verwerven. De verkregen aanvullende kleding en bescherming heeft de fysieke inzetbaarheid van de operators onder zware omstandigheden vergroot.

Zijn inzet strekte zich uit over een grote reeks projecten waaronder speciale waarnemingsmiddelen, quad-bikes en middelen voor het optreden in bergachtig terrein. Ook was hij met succes betrokken bij projecten voor de nieuwbouw en de verbetering van legeringsgebouwen, bureaugebouwen, loodsen en schiet- en trainingsfaciliteiten. Daarnaast verleende hij steun bij de diverse reorganisaties en uitbreidingen in de voorgaande jaren. Op operationeel gebied heeft hij voortreffelijke bijdragen geleverd in de staf Task Force-Viper en Task Force 55 in Afghanistan.

De kapitein Brosens heeft zich gedurende een lange periode in diverse functies breed en zeer energiek ingezet voor het KCT. Hij heeft onder meer de SF-medic opleidingen t.b.v. het KCT mede helpen ontwikkelen.

Door zijn hoge taakopvatting en natuurlijke wijze van optreden is hij een voorbeeld voor zijn omgeving en een bijzonder gewaardeerd collega. Met zijn deskundigheid heeft hij zich binnen en buiten de Koninklijke Landmacht een zeer goede ambassadeur voor het KCT getoond.

januari 2019: Majoor Rick ten goede

 

“Commandant KCT kent u het ere-commandoschap toe vanwege uw uitzonderlijke verdiensten voor het Korps. Deze toekenning geniet een erg groot draagvlak onder het Korps. U krijgt de groene baret uitgereikt en u bent gerechtigd deze te dragen op door C-KCT aangewezen locaties en tijdens door C-KCT aangewezen gelegenheden.” Zo leidt op 28 januari C-KCT, kolonel René van den Berg, in front van de troepen een voor het Korps speciale gebeurtenis in. De eer valt majoor Rick ten goede.

 

Majoor Rick is van 1 april 2016 tot en met 1 april 2018 werkzaam geweest als plaatsvervangend Hoofd Plannen. Hij schrijft de studie “SOF in een veranderende wereld”. Deze studie is een concrete en intern gedragen uitwerking van de grootste verandering van het KCT sinds het verkrijgen van het predicaat “Special Forces”. Behalve deze studie heeft majoor Rick het KCT op een uitzonderlijke wijze intern en extern * Defensie weten te positioneren. De unieke combinatie van zijn persoonlijk leiderschap, persoonseigenschappen, karaktereigenschappen en vaardigheden was hiervoor randvoorwaardelijk.

Breed draagvlak

Voorts zegt C-KCT: ”Het draagvlak voor de toekenning van het ere-commandoschap onder het Korps is groot. Alle sleutelfunctionarissen die bij de lines of effort betrokken waren, herkennen uw unieke rol. Door uw positie in de KCT organisatie had u maar een beperkte natuurlijke exposure binnen het Korps. Maar iedereen waarmee u van april 2016 tot april 2018 in aanraking kwam, onderschrijft uw bijzondere persoonseigenschappen. Het Korps Commandotroepen is trots op wat u voor ons heeft betekend en blijft betekenen. Commandant KCT wil u met het toekennen van het ere-commandoschap eren en waarderen.”

Geef een reactie