Organisatie van De Commandostichting

Bestuur
Functie Rang Naam
Voorzitter Lkol b.d. R. Robbemond
Vice-voorzitter Kol P. Janssen
2Vice-voorzitter Lkol b.d. J. Otter
Penningmeester Kap b.d. W. Hillenbrink
2e Penningmeester Dhr J. den Rooijen
Secretaris Lkol b.d. J. Otter
2 Secretaris: Kpl b.d. J. IJpelaar
Lid (Traditie): Maj b.d. L. Timmermans
Lid (Communicatie): Sgt b.d. G. Bos
Lid (HR): Maj b.d. B. Delleman
Lid: Aooi D. van de Wijngaart
Dagelijks Bestuur
Functie Rang Naam
Voorzitter Lkol b.d. R. Robbemond
Secretaris Lkol b.d. J. Otter
Penningmeester Kap b.d. W. Hillenbrink
Commissies:
Functie Rang Naam
Contact Commandoverenigingen Sgt b.d. S. de Vries
De Groene Baret Sgt b.d. G. Bos
Financiële Administratie Dhr J. den Rooijen
Herdenkingen vacant
Kascontrole Co 1 b.d. E. Top
Kascontrole Sgt b.d. C. Paans
Begunstigers administratie N.N.
Historische Collectie KCT Kap b.d. J. Bakker
Public Relations Maj b.d. L. Vroegop
Secretariaat Lkol b.d. J. Otter
Sociale Coördinatie Maj b.d. Bert Delleman
Veteranen Lkol b.d. J. Otter
Website Sgt b.d. G. Bos

Geef een antwoord