Organisatie van De Commandostichting

Bestuur
Functie Rang Naam
Voorzitter Lkol b.d. J. Eerhart
Vice-voorzitter Kol J. Groen
2Vice-voorzitter Lkol b.d. J. Otter
Penningmeester Kap b.d. W. Hillenbrink
2e Penningmeester Dhr J. den Rooijen
Secretaris a.i. Lkol b.d. J. Otter
2 Secretaris: Kpl b.d. J. IJpelaar
Lid (Traditie): Maj b.d. L. Timmermans
Lid (Communicatie): Sgt b.d. G. Bos
Lid (HR): Maj b.d. B. Delleman
Lid: Aooi A. Groenendijk
Dagelijks Bestuur
Functie Rang Naam
Voorzitter Lkol b.d. J. Eerhart
Secretaris a.i. Lkol b.d. J. Otter
Penningmeester Kap b.d. W. Hillenbrink
Commissies:
Functie Rang Naam
Contact Commandoverenigingen Sgt b.d. S. de Vries
De Groene Baret Sgt b.d. G. Bos
Financiële Administratie Dhr J. den Rooijen
Herdenkingen vacant
Kascontrole Co 1 b.d. E. Top
Kascontrole Sgt b.d. C. Paans
Begunstigers administratie N.N.
Historische Collectie KCT Kap b.d. J. Bakker
Public Relations Maj b.d. L. Vroegop
Secretariaat Lkol b.d. J. Otter a.i.
Sociale Coördinatie Maj b.d. Bert Delleman
Veteranen Maj b.d. B. Delleman
Website Co b.d. J. Heeffer
stichting.php (nl-stichting)