Organisatie van De Commandostichting

Bestuur Commandostichting

Functie Rang Naam
Voorzitter Lkol. b.d. R. Robbemond
Vice voorzitter Kol H. Smeets
2e Vice-voorzitter Lkol. b.d. J. Otter
Penningmeester Kap. b.d. W. Hillenbrink
2e Penningmeester Dhr. J. den Rooijen
Secretaris Lkol. b.d. J. Otter
2e Secretaris Dhr. J. Ijpelaar
Lid: Traditie (Herdenkingen/Historische Collectie/KCT reünie) Maj. b.d. B. Delleman
Lid: Communicatie (Redactie De Groene Baret / webredactie) Dhr. G. Bos
Lid: ICT (ICT / Begunstiger administratie) N.N.  
Lid: Contact Commandoverenigingen Dhr. S. de Vries
Lid: HR (Sociale coördinatie / Nuldelijnshulp / Veteranen Adj. b.d. P. Verhoeven
Lid: Aooi D. v.d. Wijngaart
Adviseur (dagelijks)bestuur Dhr. A. v.d. Dungen
     

 

Dagelijks bestuur Commandostichting

Functie Rang Naam
Voorzitter Lkol. b.d. R. Robbemond
Secretaris Lkol. b.d. J. Otter
Penningmeester Kap. b.d. W. Hillenbrink

 

Geef een reactie