Medaille OIR SOFDET rotatie-4 (12 juli 2018)

Speech Commandant Korps Commandotroepen kolonel Jelte Groen.

Geachte families, vrienden en genodigden, mannen en vrouwen van het Korps Commandotroepen, van harte welkom op de Engelbrecht van Nassaukazerne.

Bij het Korps Commandotroepen proberen we onze ceremonies altijd zoveel mogelijk te plannen op momenten wanneer het grootste deel van het Korps binnen is. En alhoewel een deel van het Korps momenteel is uitgezonden, is dit vandaag, op deze laatste dag voor ons zomerverlof, aardig gelukt.

Vandaag zullen we de militairen decoreren van rotatie 4 van het Nederlandse SOF-detachement van de missie Operation Inherent Resolve, afgekort OIR, in Irak. Aangezien deze rotatie 4 tevens de laatste rotatie van deze missie was, sluiten we straks deze ceremonie af met het bevestigen van vlaggenbanden aan onze uitzendvlaggen. Deze handeling markeert formeel het einde van deze missie voor het Korps.

Geachte aanwezigen, om onze waardering voor de inzet van militairen in missiegebied te tonen, worden zij gedecoreerd met een Herinneringsmedaille. En dat is wat we zo meteen als eerste gaan doen: het uitreiken van de medailles.

Samen met Majoor Verhaar, Commandant 11 Geniecompagnie, en Luitenant Ter Zee der eerste klasse Dorresteijn, Commandant Maritieme Explosieven Opruimingsdienst, zal ik het personeel van rotatie 4 decoreren.

Deze 2 officieren vertegenwoordigen de eenheden die het merendeel van het personeel hebben geleverd welke ons hebben ondersteund in deze 4e rotatie, te weten de 11e Luchtmobiele Brigade en de Explosieven Opruimings Dienst Defensie.

Wij zullen worden vergezeld door leden van onze Thuisfrontafdeling die een herinneringsanjer of medaillon uitreiken aan alle militairen, maar de anjer en het medaillon zijn bedoeld voor de partner of de kinderen.

In 2015 is het KCT begonnen met een trainingsmissie in Irak, genaamd CBMI, otewel Capacity Building Mission in Iraq. De taak voor onze operators in deze missie was het opleiden en trainen van Iraakse SOF-militairen in Bagdad. In totaal 6 rotaties zijn geleverd door ons Korps voordat de trainingstaak kon worden overgedragen aan Iraakse instructeurs. Hierdoor konden onze mensen worden vrijgespeeld voor andere opdrachten.

In onze laatste CBMI-rotatie is de overgang gemaakt naar de inzet als 1. NLD SOF Detachement in het kader van Operation Inherent Resolve, afgekort “OIR”. Hiermee werd de missie voor het Nederlandse Special Forces Detachement bijna volledig verplaatst van Bagdad naar Noord-Irak, omgeving Erbil en Mosul. Slechts een klein deel bevond zich nog in Bagdad, waar we met een klein aantal mensen de training van Iraakse Speciale Eenheden bleven ondersteunen.

In Noord-Irak is samen met Belgische SOF-collega’s de missie verder doorontwikkeld naar een Advise and Assist taak, dus directe assistentie en adviezen geven aan Iraakse eenheden die het gevecht voerden tegen IS.

Veel is bereikt in de strijd tegen IS: niet alleen zijn Mosul en vele andere steden bevrijd, maar ook is de Islamitische Staat grotendeels verdreven uit Noord-Irak door Iraakse eenheden. De inbreng van onze SOF-operators vanaf 2014 heeft ontegenzeggelijk bijgedragen aan dit succes.

Deze 4e rotatie, gevormd rond een kern van onze 108 Commandotroepencompagnie en ondersteund door personeel van onze Staf StafVerzorgings Compagnie en personeel van de eerder genoemde andere eenheden, is ingezet van eind januari tot begin juni dit jaar in Noord-Irak. Samen met Belgische collegae vormden zij TaskGroup 631, welke bestond uit twee KCT SOF-teams en een Belgisch SOF-team.

De samenwerking met de Belgische SOF-operators in Irak bestaat al vanaf 2014, waardoor een uiterst effectief bi-nationaal team is ontstaan en ingezet, zowel in Bagdad als in Noord-Irak.

Net als de voorgaande OIR-rotaties kenmerkte de periode van rotatie 4 zich door vele, meestal logistieke, uitdagingen en beperkingen. Desondanks heeft ook deze rotatie indrukwekkende resultaten geboekt, die veel waardering oogstten, zowel nationaal als internationaal.

Er zijn continu kwalitatief hoogwaardige inlichtingen verzameld en vervolgens gedeeld in waardevolle rapportages met het Amerikaanse Hoofdkwartier. Hierdoor konden gerichte acties uitgevoerd worden en werden de Iraakse partners, maar ook de lokale bevolking uitstekend ondersteund

Het detachement ging uitstekend om met de vaak wisselende omstandigheden en paste zich telkens soepel aan op elke nieuwe inzet, veelal op diverse verschillende locaties.

Kansen werden onderkend en effectief uitgebuit en vooral de manier waarop de TaskGroup in staat bleek steeds te kunnen schakelen tussen de verschillende manieren van uitvoering van de opdrachten, heeft veel waardering geoogst.

In totaal zijn 142 zeer uiteenlopende operaties uitgevoerd en is, ondanks dat dit de laatste rotatie van de OIR-missie was, tot het laatste moment van de missie op een zeer hoog niveau gepresteerd. De plaatsvervangend CDS, de generaal-majoor Wijnen, was tijdens een bezoek aan Noord-Irak onder de indruk van de inzet en de resultaten van deze rotatie die vaak onder moeilijke en complexe omstandigheden zijn behaald.

Ook deze rotatie heeft laten zien waar een zelfstandig, professioneel team met hoogwaardig personeel toe in staat is. De investeringen die het Korps altijd doet in het personeel hebben opnieuw haar meerwaarde bewezen en zijn essentieel voor succes in de missies.

Tot slot wil ik het thuisfront bedanken voor al hun steun aan hun militaire relaties. De anjer en het medaillon zijn een kleine blijk van waardering voor de cruciale rol die u allen speelt voor de militair.

Aan het eind van deze ceremonie rest ons nog één formele handeling en dat is het bevestigen van de vlaggenbanden van de missie Operation Inherent Resolve aan de uitzendvlaggen van de uitgezonden eenheden van ons Korps.

De Commandotroepencompagnieën en het Korps als geheel hebben een Uitzendvlag waaraan na elke missie een zogenaamde Vlaggenband wordt bevestigd met daarop het land, de periode en het jaar van de betreffende missie.

Aangezien 104, 105 en 108 Commandotroepencompagnieën zijn uitgezonden naar Irak in het kader van deze missie en het Korps als geheel deze eenheden telkens heeft opgewerkt, zult u straks aan 4 Uitzendvlaggen deze Vlaggenbanden door mij bevestigd zien worden.