Waar gewerkt wordt, wordt niet gevochten.

IDEA bijeenkomst Korps Commandotroepen.

Afgelopen donderdag 1 september heeft het IDEA-team van 1 CMI commando een netwerk bijeenkomst georganiseerd op de Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal.

Onder het motto ‘Waar gewerkt wordt, wordt niet gevochten’ hebben de officieren van 1 CMI commando een uitgebreid netwerk ontwikkeld. Vanuit dit motto, inmiddels wapenspreuk van IDEA, is begin 2001 het project ‘Integrated Development of Entrepreneurial Activities’ (kortweg ‘IDEA’) ontstaan. Het project, dat is opgestart door het Platform Defensie-Bedrijfsleven van werkgeversorganisatie VNO-NCW en het ministerie van Defensie, ondersteunt de economische wederopbouw van voormalige conflictgebieden.

IDEA diner.
1160914-idea-diner-korps-commandotroepen-2De jaarlijks terugkerende IDEA bijeenkomst werd deze keer in Roosendaal gehouden vanwege de match tussen het IDEA thema “First Entry versus Greenfields in Africa” en het takenpakket van het KCT. In de gesprekken die volgden bleek die match dan ook zeer relevant. Zeker met het oog op recente ontwikkelingen binnen het Korps en de wens om te innoveren. Tijdens het diner werden de onderlinge contacten aangehaald waarbij verschillende inspirerende sprekers een verhaal vertelden. Commandant Korps Commandotroepen kolonel Jelte Groen gaf een inkijkje in de Capacity Building Mission in Iraq (CBMI), waar hij in zijn vorige functie bij Joint Special operations (JSO) in de aanloop verantwoordelijk voor was.

Ontwikkeling midden- en kleinbedrijf (MKB).

In het netwerk IDEA werken reservisten van het 1 CMI commando. IDEA richt zich vooral op de ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf in missiegebieden. Het netwerk ondersteunt de economische wederopbouw. De specialisten van IDEA bieden steun, counseling, advies en training aan lokale (aspirant-)ondernemers. Ze helpen hen bijvoorbeeld hun eigen bedrijf op te starten of uit te bouwen.