Oproep reünie 60-6

Het was op 14 april 2011 dat de 60-6 equipe bijeenkwam om een gouden jubileum te vieren. Komend jaar, april 2016, dus het 11e lustrum. ‘Vier uwe vierdagen’ is een bekend –uit de bijbel aangehaald- gezegde. Dat is dus ook nu de bedoeling. Voorbereidende gesprekken zijn al geweest, maar bijv. een plaats van samenkomst is nog niet vastgelegd. Om inzicht te krijgen in de belangstelling (die mede deze plaats zou kunnen bepalen) is het prettig nu reeds zicht te hebben op je mogelijke aanwezigheid. Reeds aangemeld? Dan is reactie niet nodig.

Gaarne ja/nee bericht naar:

Willem Kiers, mail: gerdakiers@gmail.com

Nunc aut nunquam!