15 nieuwe commando’s versterken de krijgsmacht

Vandaag zijn 15 cursisten van de ElementaireCommando-opleiding (ECO) onder de tranenpoort van de Engelbrecht van Nassaukazernedoorgelopen. Deze groep kersverse commando’s zullen na een welverdiend kerstverlof starten met de Voortgezette Commando-opleiding (VCO).

Speciale Operaties

Tijdens de VCO worden de commando’s opgeleid tot Commando Speciale Operaties en

kunnen zij als Special Operations Forces (SOF) wereldwijd worden ingezet.

SOF-operaties onderscheiden zich niet alleen door flexibiliteit en een hoge mate van

zelfstandig optreden. Deze inzet staat ook garant voor een kleine footprint en grote

precisie. SOF zijn zeer geschikt voor interventies in ‘hybride’ conflictsituaties,

bij terrorismebestrijding en tegenover irregulier opererende tegenstanders. Zij

vervullen een prominente rol bij beeldopbouw in de pre-conflictfase en bij

capaciteitsopbouw om conflicten te voorkomen. De vraag naar SOF neemt de komende

tijd alleen maar toe. Deze 15 nieuwe Commando’s zijn dan ook een welkome aanvulling

op het kleine aantal SOF eenheden waarover Nederland beschikt.

Bestman

Iedere lichting wordt door de cursisten een ‘Bestman’ van de commando-opleiding

gekozen. De bestman onderscheid zich door zijn opofferingsgezindheid en

kameraadschap. Dit jaar is sergeant Bart verkozen tot ‘Bestman’ van lichting 18-09.

Bart blijft nederig onder deze eer: “Ik werk zo hard als ik kan om met ons team

goede prestaties weg te zetten. Ik heb niet het idee dat ik hiervoor meer doe dan de

anderen.”