Uitreiking operationele wing

Na het appel 20 december voorafgaande aan de korpsinfodagen is aan 32 operators de operationele wing uitgereikt.

Om operationele redenen kan tijdens lopende operaties meestal geen aandacht worden besteed aan waardering voor de mensen die iets bijzonders hebben gedaan.

Nu de laatste rotatie MINUSMA eind deze week terug komt, kan aandacht besteed worden aan zes operationele para inzetten die door operators van drie verschillende commandotroepen-compagnieën zijn uitgevoerd tijdens deze missie.

In totaal zijn 32 operators van het Korps, waaronder sgt(1) Kevin Junker met Morris de Military Working Dog, middels military freefall ingezet om zo de opvolgende operatie met een grotere kans op succes te starten.

Deze wijze van inzet is nooit een doel op zich maar wordt gebruikt als de situatie daar om vraagt.

Uit deze inzetten blijkt dat er ook bij VN-missies behoefte is aan dit soort inzetmethodes.

Ook zijn vorige week officieel overgedragen autonome valschermen (zie artikel eerder deze maand) meerdere keren ingezet ter ondersteuning van de gemaakte sprongen.

De ervaring d.m.v. operationele inzet middels military freefall is ondertussen breed aanwezig binnen het Korps getuige de groep operators die stond aangetreden om de wing in ontvangst te nemen.

Een groep waar het Korps trots op mag zijn!

Klik hier voor een uitgebreid artikel op de site van het Ministerie van Defensie.