Opleiden & Trainen

Sf trainingDe wereld om ons heen verandert snel en daarmee onze potentiële inzetgebieden en omstandigheden. Het KCT moet anticiperen en adaptief zijn. We moeten voortdurend onze omgeving en ontwikkelingen analyseren. Wat is er in de afgelopen tien jaren gebeurd en wat kunnen we verwachten in de komende jaren?
Wat hebben we geleerd tijdens operaties en hoe verwerken we geleerde lessen en ervaringen in onze opleidingen en oefeningen? Wat we al wisten is in recent uitgevoerde operaties bevestigd: onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Divers samengestelde ploegen onder leiding van goed opgeleide en ervaren officieren en onderofficieren zijn in staat om de complexe operaties uit te voeren.

Hoogwaardig, uitdagend & divers

Het KCT heeft een eigen kazerne en eigen trainingsfaciliteiten.
De opleidingen binnen het KCT zijn hoogwaardig, uitdagend en zeer divers. De aard van toekomstige inzet blijft immers onvoorspelbaar. De trainingen vinden wereldwijd plaats en zo realistisch als mogelijk en worden hoofdzakelijk verzorgd door de OTCSO.

Geef een reactie