Individuele specialisaties

Demolitie

De Demolitiespecialist kan met behulp van explosieven zeer nauwkeurige resultaten bereiken. Hiermee is hij in staat om objecten buiten werking te stellen of toegang tot gebouwen te forceren, zonder hierbij nevenschade te veroorzaken. Tevens kan hij geïmproviseerde explosieven onderkennen en onschadelijk maken. Door gebruik te maken van verschillende springstoffen en werktuigen kan de Demolitiespecialist op chirurgische wijze zijn taken uitvoeren.

Communicatie

Communicatie is essentieel tijdens operaties, zonder communicatie  kan er geen inzet plaatsvinden. De Communicatiespecialist kan alle hoogwaardige apparatuur, die meegenomen wordt tijdens operaties, instellen en bedienen. Indien nodig kan hij zelfs noodreparaties uitvoeren. Soms moet de ploeg over zeer grote afstanden verbinding maken met het hoofdkwartier. De Communicatiespecialist beschikt daarom over diverse communicatiemiddelen, zoals tactische satellietapparatuur en hoogfrequentie middelen. Tevens is hij opgeleid in het gebruik van verschillende audiovisuele middelen.

Sniper

Sniper is specialist in het uitvoeren van heimelijke naderingen van doelen om deze vervolgens in kaart te brengen of uit te schakelen. Met speciale optische middelen en wapens kan hij doelen uitschakelen tot een afstand van 1,8 kilometer. Hij is speciaal opgeleid en getraind in de vele aspecten die komen kijken bij het uitvoeren van deze opdrachten, zoals schieten, camoufleren, besluipen, afstand bepalen, observeren en geheugentraining. Vanwege zijn specialiteit wordt van de Sniper verwacht dat hij zelfstandig of in een koppel opdrachten kan uitvoeren.

Medic

De Medic is in staat  om op het gevechtsveld ernstige verwondingen te behandelen en één of meerdere slachtoffers tot 72 uur stabiel te houden. Hij beschikt daartoe over alle noodzakelijke middelen en is opgeleid om zelfstandig een groot aantal levensreddende handelingen uit te voeren, die doorgaans alleen door artsen mogen worden verricht. Naast trauma behandelingen is de Medic ook in staat om zijn ploeggenoten te voorzien van reguliere medische hulp, hij is als het ware de ‘huisarts’ voor zijn ploeg in het inzetgebied.

Geef een reactie