3, 2, 1……………….

Op commando activeren Commandant Korps Commandotroepen (C-KCT), kolonel Jelte Groen, en Commandant Artillerie Schietkamp (C-ASK), luitenant-kolonel Ronald Schuurman, ieder een ontsteking van een ‘Wall Breach Frame’. Met één doffe klap gaan 50 meter verder beide ladingen af en wordt na het optrekken van stof en sneeuw de schade aan de speciaal geprepareerde stukken muur zichtbaar. Op 9 februari vond op het besneeuwde Artillerie Schietkamp te Oldenbroek de officiële opening plaats van het ‘KCT Breaching House’. Deze faciliteit stelt de demolisten in staat om met grotere  ladingen te oefenen op het springen van diverse soorten muren en deuren. Daarmee wordt een lang gekoesterde behoefte van KCT eindelijk gerealiseerd. Deze faciliteit zal ook door o.a. Brigade Speciale Beveiliging (BSB) en Unit Interventie Mariniers (UIM) gebruikt gaan worden.

 

Lang traject

Eerder die dag belicht C-ASK in zijn welkomstwoord het traject dat vooraf ging. Onontkoombare procedures, schaarse budgetten en een failliete aannemer, het zat regelmatig niet mee. De drie aanwezige opeenvolgende Commandanten van de Instructiegroep Demolitie (Opleidings –en Trainingscompagnie Speciale Operaties, KCT) zijn de stille getuigen van bijna tien jaar noeste arbeid. Na goedkeuring van het project was het niet verwonderlijk dat het ASK werd aangewezen als locatie. Naast dat er volop ruimte is en het terrein goed toegankelijk is, passen de oefeningen in het ‘KCT Breaching House’  binnen de veiligheidszone en geluidsnormering van het ASK.

 

Grote stap voorwaarts

In zijn toespraak gaat C-KCT in op de huidige ontwikkelingen in het domein van Special Operations Forces (SOF) zoals het Ranger-concept, de oprichting van Special Operations Command (SOCOM) rechtstreeks onder de Commandant der Strijdkrachten (CDS) en de doorontwikkeling van het KCT. Kolonel Groen realiseert zich dat de totstandkoming van nieuwe projecten nu eenmaal tijd kost, zeker als je speciale eisen en wensen hebt. Het resultaat geldt uiteindelijk en de afronding van dit project is een grote stap voorwaarts voor het Korps. Processen op het gebied van materieel en infra zullen daarentegen voor een eenheid die 24/7 klaar moet staan voor het uitvoeren van speciale operaties sneller moeten. Zowel Directie Materieel Organisatie en Staf Commando Landstrijdkrachten zetten daar momenteel hun schouders onder. De kolonel dankt een ieder die een bijdrage aan dit project heeft geleverd en dankt C-ASK in het bijzonder voor zijn gastvrijheid en steun.

 

Modulaire opbouw

Tijdens een rondje internationale bevriende zustereenheden zijn veel ideeën opgedaan. Het ‘KCT Breaching House’ is modulair opgebouwd en kan relatief snel van ‘wanden’ wisselen. Voor dit doel zijn cassettes ontwikkeld, die van te voren geprepareerd worden met elk gewenste materiaal. Na gebruik worden de gebruikte cassettes met een hydraulische kraan gewisseld voor nieuwe. Het vroeger op de schietbaan vaak gehoorde ‘schijven wisselen’ krijgt bij het zien van deze exercitie een nieuwe dimensie.

 

 

 

Meer lezen over nieuws, achtergronden en activiteiten van Korps Commandotroepen, De Commandostichting en de regionale Commandoverenigingen?  Word dan voor € 20,00 per jaar begunstiger van De Commandostichting en ontvang 4 maal per jaar het blad ‘De Groene Baret’.