Registreren als lid

Hoe kun je je aanmelden als lid?

Voor registratie als lid Vereniging Veteranen KCT:

E-mail: registratie-veteranen@korpscommandotroepen.nl

Meer info over de registratie:
Aanmelden als lid van de Vereniging Veteranen KCT is erg eenvoudig: klik op link en vul in het formulier je naam en registratienummer / peoplesoftnummer in.

Er wordt niet gevraagd naar uitzendgegevens, die legt de vereniging niet vast. Ook adresgegevens zijn niet nodig. Aan het lidmaatschap (je registratie) zijn geen kosten verbonden, er is geen contributie verschuldigd.

Alle uitgezonden militairen zijn bij de S1 KCT bekend. Die uitzendgegevens blijven ook uitsluitend intern het KCT en worden door de vereniging niet vastgelegd. De Commandostichting beschikt over een bestand met adresgegevens van veel KCT-veteranen. Dit bestand is met de grote reünie van 2012 nog eens opgeschoond. De Vereniging veteranen KCT werkt nauw samen met het KCT en de Commandostichting. Vandaar dat we de registratie zo eenvoudig kunnen houden.

Met je naam en registratienummer kan de S1 je status verifiëren en -gescheiden daarvan- de Commandostichting bevestigen dat je adresgegevens bekend zijn, waarna je lidmaatschap per mail kan worden bevestigd. Deze samenwerking bij de registratie met zowel het KCT als de Commandostichting is in de statuten vastgelegd.

Komend jaar zijn een aantal evenementen gepland.

Ik heb me ooit aangemeld bij het Veteraneninstituut (VI), is dat niet genoeg?

Tot aan 2012 was het zo, dat je bij dienstverlating de status als veteraan moest aanvragen bij het Veteraneninstituut, waarna je de bijbehorende rechten kreeg. Veel veteranen, m.n. de jongeren, deden dat niet. Mogelijk uit desinteresse, maar waarschijnlijk ook vaak uit onwetendheid.

Met de inhaalslag op 22 augustus 2013 is aan alle actief dienende militairen bij het KCT die uitgezonden zijn geweest formeel de status als veteraan toegekend. Sinds die datum krijgt men de status als veteraan direct na de eerste uitzending. Vandaag de dag hoor je dus direct na de eerste operationele inzet bij de veteranen en is een individuele aanmelding na dienstverlating niet meer nodig.

Ben je als veteraan niet meer in dienst en heb je je na je diensttijd nooit ingeschreven bij het VI, dan is nu wellicht het moment om dat wѐl te doen. Je houdt dan weer gelijke tred met de actief dienende veteranen. Dat aanmelden kan hier Het kost niets maar levert wel veel op: na aanmelding ontvang je de veteranenpas, het veteranentijdschrift Checkpoint en heb je bijv. jaarlijks recht op enkele gratis treinkaarten voor het bezoeken van veteranenevenementen.

Let op: het aanmelden bij het Veteraneninstituut staat geheel los van de aanmelding bij de VVKCT. Registreren bij één van beiden kan ook. Je maakt dan ook aanspraak op uitsluitend de faciliteiten van de organisatie waar je je bij aanmeldt. Het advies is daarom de combinatie: vraag je veteranenpas aan bij het Veteraneninstituut en registreer je bij de Vereniging Veteranen KCT, je hebt dan de mogelijkheid om met je gratis vervoersbewijs van het Veteraneninstituut naar Roosendaal te komen voor een reünie van de Vereniging Veteranen!

Geef een reactie