Traditionele start 2017

Sportieve aftrap

Het nieuwe jaar is niet, zoals gebruikelijk, gestart met de traditionele nieuwjaarsloop maar met het afleggen van de Defensie Conditie Proef (DCP).

De DCP is verplicht voor elke militair en moet jaarlijks worden afgelegd. Afhankelijk van de leeftijd zijn de eisen vastgesteld. De DCP bestaat uit Push-ups, sit-ups en de Coopertest.

Na het appel startte allen onder leiding van de sportinstructeur gezamenlijk met het afleggen van de Push-ups en sit-ups. Aansluitend werd de bekende 12-minuten-loop voor de wedstrijdlopers en de verschillende leeftijdscategorieën en de dames gestart.

Na afloop van alle inspanning was er de prijsuitreiking en voor iedereen chocolademelk en een worstenbroodje.

Nieuwjaarsreceptie

In de namiddag volgt de nieuwjaarsreceptie. Naast het eigen personeel geven ook oudgedienden, het bestuur en commissies van De Commandostichting en deputaties van regionale Commandoverenigingen acte de présence. In zijn toespraak blikt C-KCT kolonel (kol) Jelte Groen, terug op 2016 en schetst zijn verwachting voor 2017.

2016

Het verlies van twee leden van het Korps en twee gevallen collega’s van 11 Luchtmobiele Brigade, met 104 Cotrcie ingezet in Mali, hebben en donkere schaduw over het afgelopen jaar geworpen. C-KCT staat ook stil bij het onverwachte overlijden van majoor (b.d.) Mathieu Jeukens in het voorgaande weekend. Mathieu heeft veel betekend voor De Commandostichting en zal gemist worden. De uitreiking van de Militaire Willemsorde was een unieke gebeurtenis en afgelopen jaar konden ook 19 nieuwe commando’s verwelkomd worden. Kwaliteit staat voorop bij het KCT en er wordt veel tijd en moeite gestoken in opleiding en training. Daarom is het noodzakelijk dat er maatregelen worden genomen om het personeel te behouden. Kol Groen haalt de diverse missies aan waar het Korps aan heeft bijgedragen en geeft een opsomming van de belangrijkste uitrustingsstukken en systemen die zijn ingestroomd. De interne cursussen verzorgd door het eigen Opleiding –en Trainingscentrum Speciale Operaties (OTCSO) waren divers en werden tot ver over de landsgrenzen verzorgd. Afgelopen jaar is een aanvang gemaakt met de doorontwikkeling van het KCT. Het is de visie van kol Groen om het Korps niet alleen in te zetten in een beginnend of bestaand conflict. Het KCT kan ook waardevol zijn in de pre-conflict fase.

2017

De trainingsmissie in Irak is verruimd met het geven van advies en assistentie aan ontplooide Iraakse eenheden in Noord Irak. Veel energie zal gestoken worden in de doorontwikkeling van het Korps. Innovatie moet conventionele processen, zoals instandhouding van materiaal, aanpassen op de toekomstige taken van het Korps. De Commandant der Strijdkrachten (CDS) zal naar alle waarschijnlijkheid dit jaar nog een besluit nemen over een te vormen Special Operations Command (SOCOM). De reünie ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Korps op 25 maart zal ook de nodige capaciteit vergen. C-KCT sluit af met het bedanken van kapitein (b.d.) Peter van der Putten en kapitein (b.d.) Jimmy Haak voor hun inzet voor De Commandostichting. Samen vormden zij vele jaren de Sociale Coördinatie Commissie en hebben hun taak op uitstekende wijze uitgevoerd. Kolonel Groen overhandigt beide heren een cadeau en een boeket bloemen voor de echtgenotes. De voorzitter van De Commandostichting, luitenant-kolonel (b.d.) Hans Eerhart, gaat verder in op hun verdienste en overhandigt beide heren ook een cadeau en een boeket bloemen. Kapitein (b.d.) Peter van der Putten die zich jarenlang heeft ingezet in diverse (bestuurs)functies bij De Commandostichting, krijgt een bijzondere waardering en wordt benoemd tot Begunstiger van Verdienste.

Na deze uitreiking bleef het nog lang gezellig in de kantine en vond de Indische hap gretig aftrek.