Medaille uitreiking MINUSMA/OIR SFDET

Toespraak van C-KCT kolonel Jelte Groen.

Geachte families, vrienden en genodigden, mannen en vrouwen van het Korps Commandotroepen, van harte welkom op de Engelbrecht van Nassaukazerne.

A special welcome to the United States Army Attaché for the Netherlands, Colonel Vincent Martinelli. Colonel Martinelli is no stranger to the KCT, and I am happy he is able to assist me during this ceremony.

Vandaag zullen we 10 militairen decoreren van 2 verschillende missies. Ik zal 2 militairen onderscheiden die hebben gewerkt als Rotatie Ondersteunings Team (ROT) voor de MINUSMA missie in Mali, Afrika. En ik zal 8 militairen decoreren van de eerste rotatie van het Nederlandse SOF-detachement van de Missie Operation Inherent Resolve in Irak. Deze 8 mannen hebben door andere operationele verplichtingen de oorspronkelijke uitreiking gemist en worden vandaag alsnog gedecoreerd.

Om onze waardering voor de inzet van militairen in missiegebied te tonen worden zij onderscheiden met een herinneringsmedaille. En dat is wat ik nu als eerste ga doen: het uitreiken van de medailles.

Ik zal worden vergezeld door kolonel Martinelli en door onze Thuisfrontafdeling die een herinneringsanjer of medaillon uitreiken aan alle militairen. Deze anjer en het medaillon zijn bedoeld voor de partner of de kinderen van de uitgezonden militair.

Aan adjudant Martijn en sergeant-majoor Remco heb ik net medailles uitgereikt voor een missie die het KCT vorig jaar na 8 rotaties heeft afgesloten: de MINUSMA-missie in Mali, Afrika. Deze 2 militairen hebben geen deel uitgemaakt van de eigenlijke rotaties, maar hebben als logistieke functionarissen de rotatiewisselingen ter plaatse mogelijk gemaakt. Als een missie langere tijd moet worden voortgezet, wordt gewerkt met opeenvolgende rotaties van eenheden. Om de transitie van de ene naar de andere rotatie op logistiek gebied te ondersteunen en zo soepel mogelijk te laten verlopen, wordt door het Korps al jaren een zogenaamd Rotatie Ondersteunings Team ingezet. Dit team wordt in deze overgangsfase gedurende een aantal weken naar het uitzendgebied gebracht en vertrekt weer als hun werk erop zit. Meestal betekent dit dat men net niet lang genoeg in de missie zit om in aanmerking te komen voor een herinneringsmedaille. Echter, omdat van 2014 tot en met 2016 adjudant Martijn in totaal 142 en sergeant-majoor Remco bij elkaar 201 dagen in Mali de missie hebben ondersteund, is volkomen terecht besloten hen alsnog de herinneringsmedaille uit te reiken.

Het is een goede zaak dat we ook op deze manier waardering kunnen tonen voor hun belangrijke werkzaamheden, die vaak achter de schermen plaatsvinden in het missiegebied. Martijn en Remco, bedankt voor jullie onmisbare en goede bijdrage.

De missie waar de andere 8 mannen voor zijn gedecoreerd is een doorontwikkeling van de zogenaamde Capacity Building Mission in Iraq, oftewel CBMI, die in 2014 is opgestart. Na diverse rotaties van SOF-personeel in Baghdad, waar Iraakse Speciale Eenheden werden opgeleid en getraind door onze operators, is deze CBMI missie grotendeels naar Noord-Irak verplaatst.

Hier is de CBMI-missie voor onze SOF-operators omgevormd van een trainingstaak naar een ondersteunende en adviserende rol direct aan het front. De missie is hierom voor het SOF-deel hernoemd tot 1 NLD SOFDET Operation Inherent Resolve of OIR.

Slechts een klein deel van onze mensen bevindt zich nog in Bagdad, waar met een aantal anderen de training van Iraakse Speciale Eenheden nog steeds wordt ondersteund.

De 8 mannen die hier voor me staan, hebben begin dit jaar deel uitgemaakt van de eerste rotatie van deze nieuwe missie in Noord-Irak en zijn allen van 105 Commandotroepen Compagnie. Deze eerste rotatie  heeft de nieuwe rol voortvarend opgepakt en is met veel inventiviteit en pro-actief handelen erg succesvol geweest in de ondersteuning van de strijd tegen IS. Er zijn continu kwalitatief hoogwaardige inlichtingen verzameld waardoor gerichte acties tegen IS mogelijk werden en waardoor ook de lokale bevolking beter kon worden ondersteund. Nieuwe kansen werden onderkend en effectief uitgebuit en nieuwe manieren van optreden zijn beproefd en verder ontwikkeld. Deze rotatie heeft hiermee een solide basis gelegd voor de volgende rotaties.

Ondertussen is veel bereikt in de strijd tegen IS: de Iraakse regering heeft onlangs verklaard dat IS uit Irak verdreven is. De inbreng van onze SOF-operators, en dus ook van deze 8 mannen, heeft ontegenzeggelijk bijgedragen aan dit succes.

Momenteel lijkt de situatie in Irak zich te stabiliseren, maar schijn kan ook hier bedriegen en onze mensen van 108 Commandotroepen Compagnie, die de 4e rotatie gaan uitvoeren vanaf maart volgend jaar bereiden zich, zoals gewoonlijk, op alles voor.

Afsluitend wil ik het thuisfront bedanken voor al hun steun aan hun militaire relaties. De anjer en het medaillon zijn een kleine blijk van waardering voor de cruciale rol die u speelt.