Beëdiging en medaille-uitreiking

Op 20 juli zijn twee bijzondere ceremonies met elkaar gecombineerd tot één nieuwe (unieke) ceremonie. Voor het front van de troep legden een 12-tal collega’s de eed dan wel de belofte af en werden aansluitend de militairen van rotatie twee en drie van de ‘Capacity Building Mission Irak’ (CBMI) gedecoreerd. De vlag hangt halfstok ter nagedachtenis aan sergeant der eerste klasse  (sgt1) Henry Hoving en korporaal Kevin Roggeveld. Beiden zijn twee weken geleden tijdens hun missie in Mali door een noodlottig ongeval omgekomen.

 

Beëdiging

C-KCT, kolonel (kol) Jelte Groen, heet de militairen en hun gasten van harte welkom en legt voorafgaande aan de beëdiging de betekenis van de eed en belofte uit. De beëdiging vindt plaats op het vaandel van het KCT. Over het vaandel zegt kol Groen: ”Dit vaandel is op 22 december 1955 door Hare Majesteit Koningin Juliana overhandigd aan ons Korps. Het vaandel is het symbool van verbondenheid met vorst en vaderland en het zichtbare bewijs van vertrouwen van het staatshoofd in ons Korps”. Nadat de beëdigingsorder is voorgelezen laat de paradecommandant de vaandeldrager uittreden. Twee militairen leggen de eed af, de overige tien de belofte. Kol Groen sluit de beëdiging af met: “De beëdigde militairen geven door het uitspreken van de eed of belofte aan dat zij zich bewust zijn van hun rol, hun taak en hun verplichtingen en dat zij verantwoording moeten kunnen afleggen over hun handelen……Vanaf dit moment kunnen deze mannen worden uitgezonden naar missiegebieden om de Nederlandse belangen te dienen”.

 

a Medaille uitreiking final website 1

Medaille-uitreiking

Met: “Om waardering voor de inzet van militairen in missiegebieden te tonen worden zij gedecoreerd met een Herinneringsmedaille en dat is wat we nu als eerste gaan doen”, leidt kol Groen de uitreiking in. Nadat de Ministeriële beschikking is voorgelezen reikt hij samen met majoor der mariniers Dick Keim, vertegenwoordiger van de Maritieme Special Forces (MARSOF) de medailles uit aan de commando’s en mariniers.  Leden van de Thuisfrontafdeling reiken een herinneringsanjer of -medaillon uit. In zijn toespraak geeft hij aan dat veiligheid en stabiliteit thema’s zijn die dagelijks het nieuws halen, met Parijs, Brussel en Nice als trieste voorbeelden. Nederland, als lid van de internationale gemeenschap, draagt bij aan de strijd tegen IS en heeft een centrale rol in de trainingsmissie in Bagdad. Ook heeft Nederland de leiding in zowel de Iraakse Commando Cursus als de Instructeurs Cursus en wordt bijgedragen met instructeurs in de sniper– en medic course.

 

a anjer

Thuisfront

Kol Groen sluit af met het bedanken van het thuisfront voor al hun steun aan hun militaire relaties. “De anjer en het medaillon zijn een kleine blijk van waardering voor de cruciale rol die u allen speelt voor de (uitgezonden) militair.” Als afsluiting van deze bijzondere ceremonie brengt de kapel het Wilhelmus ten gehore. Met de vlag halfstok is menigeen zich nog meer bewust van de ernst van de eed/belofte en missies. Nadat het vaandel is uitgetreden, verzamelt men zich in de kantine voor het feliciteren van de zojuist beëdigde en gedecoreerde militairen.