Nieuwe kazerne voor het Korps Commandotroepen

Defensie is van plan om een nieuwe, moderne duurzame kazerne voor het Korps Commandotroepen te realiseren. Wij zijn direct wereldwijd inzetbaar voor speciale operaties. Dit behoeft een kazerne die de voorbereiding hierop adequaat faciliteert. Het huidige vastgoed op de locatie in Roosendaal sluit echter niet meer aan bij de actuele en toekomstige operationele behoefte. We zullen de huidige locaties moeten overbruggen tot de nieuwe locatie betrokken kan worden.

Het KCT heeft al ruim 70 jaar Roosendaal als thuisbasis, en is dus al lang verbonden met de regio. Defensie heeft samen met de gemeente Roosendaal, gemeente Rucphen en de provincie Noord-Brabant verschillende locaties onderzocht in de regio voor een nieuwe kazerne.

Het onderzoek is gedaan aan de hand van ongeveer dertig criteria op het gebied van; natuur, bodem en water, mobiliteit, duurzame energie en ruimtegebruik.

Uit dit onderzoek komt de locatie aan de Antwerpseweg, ten zuiden van Roosendaal,, ten oosten van het dorp Nispen, naar voren als de beste keuze.

Zie locatie foto:

 

Wat er tot nu toe is gebeurd

Op 17 april 2024 is door alle partijen een bestuurlijk akkoord getekend, waarin deze locatie als voorlopige voorkeurslocatie voor de nieuwe kazerne is genoemd. De afspraak is om de geschiktheid van deze locatie verder te onderzoeken. Hiervoor is op 18 april 2024 de ruimtelijke procedure gestart om te komen tot een daadwerkelijk besluit.


Wat gaat er gebeuren

Defensie richt zich de komende twee jaar op het verder verkennen van de haalbaarheid van deze locatie, maar ook het ontwerp van de kazerne. Dat doet Defensie door in gesprek te gaan met gemeente en provincie, maar ook met bewoners en ondernemers van de gemeenten Roosendaal.


Waarom een nieuwe kazerne

De veiligheidssituatie in de wereld is verslechterd en onvoorspelbaar. Dat heeft impact op wat er van ons verwacht wordt. Modern vastgoed en de daarbij behorende faciliteiten zijn hierin belangrijke voorwaarden.
Momenteel ontbreekt het onder andere aan goede schiet- en trainingsfaciliteiten en de (oefen)terreinen zijn versnipperd. Onze collega’s komen vanuit het hele land en naast al onze werkzaamheden en het continue gereedstellen, wonen velen van ons hier ook door de weeks. De huidige kazerne biedt geen goed werk- en leefklimaat. Ook de spreiding over de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal en Logistiek Centrum Rucphen heeft zo zijn beperkingen.
Wij hebben een kazerne nodig die de huidige kazerne en het Logistiek centrum samenvoegt. Deze kazerne moet voldoende ruimte hebben voor munitie- en materiaalopslag, tevens moeten er voldoende schiet- en trainingsfaciliteiten zijn. Één locatie waar we opleiden, trainen, plannen en gereedstellen t.b.v. inzet kunnen faciliteren. Daarnaast moet het een prettig en veilig leefklimaat kunnen garanderen.

 

Wanneer

Staat deze kazerne er dan morgen al? Nee! Ondanks dat dit project hoog op de prioriteitenlijst van Defensie staat, kost soort grote projecten veel tijd omdat er veel spelers betrokken zijn en we het zorgvuldig willen uitvoeren. Vanuit het KCT zijn we aan de voorkant betrokken zodat we nu al goed kunnen meedenken over de kazerne van de toekomst.