Veteranendag 2019

Op een van de mooiste dagen van juni, bij een temperatuur van ruim 30 graden Celsius, werd de Veteranendag 2019 weer gehouden op het Haagse Malieveld. Alle onderdelen van de krijgsmacht presenteerden zich samen met eenheden die soms al niet meer bestaan. Ook veel verenigingen, goede doelen en initiatieven die allemaal met (oud)defensiepersoneel te maken hebben, stonden zij aan zij opgesteld. Dat alleen al is een mooie verbroedering.

Het is goed om de mannen en vrouwen die zich hebben ingezet voor de mensen die dat niet zelf kunnen, te eren. Eer die hen toekomt. In sommige gevallen te herdenken, net zoals we komend jaar ook de mensen uit de Tweede Wereldoorlog zullen herdenken. Zij hebben mogelijk gemaakt dat wij  kunnen leven zoals we nu leven.

Zo staat de Commandostichting ook met een stand op de Veteranendag om de commando’s van vroeger te danken voor wat ze gedaan hebben. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat de Special Forces van het KCT hun werk kunnen doen zoals ze nu doen. En we danken diezelfde Special Forces voor hetgeen ze nu doen. We kunnen daar alleen maar respect voor hebben en onze dank uitspreken.

Door de aard van hun werk en het eenvoudigweg niet aanwezig zijn in Nederland, is het voor de huidige operators en ondersteunende mensen niet mogelijk aan deze dag deel te nemen. Slechts de Commandant KCT, de Korpsadjudant en nog enkelen konden deelnemen aan het officiële programma. Eer voor de veteranen, respect voor hun werk.