Petitie

Van de Voorzitter.

 

De staat van de Nederlandse krijgsmacht is al vele jaren slecht en zal op basis van het huidige politieke beleid en de huidige aandacht vanuit de samenleving ook niet snel verbeteren. Vele, met name aan Defensie gerelateerde verenigingen en personen hebben hier al vaak op gewezen.

 

Een groep verontruste burgers is diezelfde mening toegedaan. Zij acht het nu tijd om breed in de samenleving daar aandacht op te vestigen en de verantwoordelijke politici op te roepen om nu echt stappen te nemen deze dramatische situatie in de komende regeerperiode te verbeteren.

 

Wij, het bestuur van De Commandostichting, ondersteunen deze oproep. Mocht u deze oproep ook willen ondersteunen dan roep ik u op om deze petitie www.psst.nl  te ondertekenen en deze oproep te delen binnen uw familie-, vrienden- en kennissenkring. Daarmee voegt u zich bij de grote groep verontruste burgers en laten wij gezamenlijk zien dat het ernst is.

 

Voorzitter van “De Commandostichting”.

Lkol b.d. R.Robbemond.

klik hier voor de petitie