Commissie Sociale Coördinatie

De Commissie Sociale Coördinatie is in het kader van de doelstellingen van De Commandostichting belast met de ondersteuning daar waar nodig en gevraagd door/voor commando’s incl. andere militairen actief dienende bij het KCT, burgermedewerkers, oud-commando’s, oud-gedienden en oud-burgermedewerkers bij het Korps Commandotroepen en hun familieleden.

– Zij tracht dit doel te bereiken door een beroep te doen op het saamhorigheidsgevoel van oud-commando’s in de directe omgeving.

– De steun van deze commissie is uitsluitend in de vorm van zorg en aandacht (geen financiële steun).

– Zij coördineert zo mogelijk bij ziekte, overlijden of bij vreugdevolle gebeurtenissen.

– Zij die extra zorg of aandacht denken nodig te hebben kunnen dat kenbaar (laten) maken! In het algemeen geldt: “Wanneer geen bericht wordt ontvangen (van/middels wie dan ook), kan de commissie helaas geen actie ondernemen!

Bereikbaarheid Sociale Coördinatie Commissie

Via www.korpscommandotroepen.nl
Contact / Onderwerp: Commissie Sociale Coördinatie,

of een Email zenden aan de  commissie:

E-mail: csc@korpscommandotroepen.nl

Gaarne onder opgave van (contact)adres, geboortedatum, telnr., email enz
Vraag altijd een ontvangstbevestiging!

Overlijden

Bij overlijden van een oud-commando of oud-burgermedewerker wil De Commandostichting graag haar medeleven betuigen. Ook willen we (oud)-commando’s en overige (oud)-medewerkers die aangesloten zijn bij onze organisatie over het overlijden informeren. Daarom het verzoek aan de nabestaande(n) om zo spoedig mogelijk een bericht middels e-mail zenden aan :

E-mail: csc@korpscommandotroepen.nl

Gaarne vermelding van naam, voorletters, geboortedatum en adres van de overledene en een contact telefoonnummer.

In Memoriam

De Commandostichting plaatst graag in “De Groene Baret” een I.M. van de overleden oud-commando/oud-medewerker. Maar om misverstanden te voorkomen is deze plaatsing uitsluitend na ontvangst van een overlijdensbericht. Wij ontvangen dan tevens gaarne een foto (mocht deze in ons archief ontbreken). U kunt e.e.a. sturen naar:
De Commandostichting, Postbus 5011, 4700 KA Roosendaal.

Geef een reactie