1e Stormschool Memorial March van 10 juni 2017 in Bloemendaal

Een jaar na de herdenking van 70 jaar Stormschool Bloemendaal, daar waar na de 2de wereldoorlog de commando’s werden opgeleid (1946 t/m 1949), vindt de 1ste Stormschool Memorial March plaats.

Dit wordt een jaarlijkse herdenking, georganiseerd door Commandovereniging Noord-Holland,  door middel van een 20 km-mars en een kranslegging bij de erebegraafplaats in de Kennemerduinen,  waar vele verzetsstrijders begraven zijn; o.a. Hannie Schaft (‘het meisje met het rode haar’).

De March voert vanuit Bloemendaal door de tuin van de Wildhoef, via de hockeyvelden naar de Kennemerduinen. Na 8 kilometer dwars door de prachtige duinen  is er een lunchpauze bij Parnassia aan het strand. We vervolgen onze weg via het strand om bij Bloemendaal aan Zee weer de weg op te zoeken.

Vervolgens komen we aan bij de erebegraafplaats (http://www.eerebegraafplaats.nl/) aan de Zeeweg. Daar houden we een ceremonie ter nagedachtenis aan alle verzetsstrijders (373 mensen hebben daar hun rustplaats) die in de 2de wereldoorlog hier gesneuveld zijn. COV Noord-Holland legt hier een krans. COV N-H-lid Boni Rietveld speelt de last post op zijn trompet.

Daarna vervolgen we onze weg naar het gemeentehuis van Bloemendaal. Daar hebben we een korte pauze, er wordt water en koffie geserveerd. De locoburgemeester en de voorzitter van de Stichting Oorlogs Historie Bloemendaal houden een toespraak over  de totstandkoming van deze activiteit.   De toezegging wordt gedaan dat zij voor de komende 5 jaar deze mars zullen ondersteunen. De authentieke wagens van Keep Them Rolling en leden in kleding uit 1940-1945 wachten ons daar ook op, net als bij de erebegraafplaats. Ze geven de hele herdenking extra allure en een fraaie omlijsting.

Hierna stellen we ons op in rijen van twee. De mannen in grijs/blauw tenue gaan voorop, samen met een doedelzakspeler. De wandelaars volgen in parade. Daarachter volgen de jeeps en truck uit de WOII.

Het defilé eindigt 1,5 km verderop bij De Wildhoef.

Afsluitend en nagenietend van deze mooi dag en ter nagedachtenis drinken we een borrel bij Vreeburg.