In memoriam Majoor b.d. L.J. van der Zee, oud- (waarnemend) Korpscommandant.

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze zeer gewaardeerde oud- (waarnemend) Korpscommandant, majoor der Infanterie b.d.  L.J. (Leo) van der Zee.

Waarnemend Korpscommandant van 18 september 1978 tot 6 november 1978.

Majoor Leo van der Zee is 22 februari 2018 op 88-jarige leeftijd overleden. De crematie heeft op zijn eerder vastgelegd verzoek in stilte plaatsgevonden.

Leo heeft in juli 1952 zijn groene baret behaald, samen met lichtingsploeg 50-2 en werd als vaandrig geplaatst bij de 2e Cocie.

Vele functies volgden bij het KCT, waaronder (de oude) 104 Cotrcie en de (oude) Instructiecie (met o.m. de roemruchte gevechtscursussen). Met pijn in het hart verliet hij het Korps voor de vereiste ‘tour d’horizon’. Na terugplaatsing bij het Korps werd hij hoofd personeel en logistieke zaken en volgde een eervolle benoeming tot waarnemend Korpscommandant.

Buiten het Korps waren er de nodige functies zoals bij 47 Painfbat, de Hogere Krijgsschool, PMC Noord-Nederland (Leeuwarden) en de 1e Depcie (Surinamecie) als hoofd dienst welzijnszorg in Suriname. Vele jonge KCT vaandrigs en luitenants zullen zich Leo herinneren als een immer belangstellende en amicale officier die het geen moeite teveel was om die ‘jonge honden’ waar en wanneer nodig op hun gemak te stellen resp. vermanend toe te spreken. Hij voelde zich jong met de jongeren. In juni 1979 werd majoor Van der Zee eervol benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. In december 1984 heeft Leo de dienst verlaten.

Wij gedenken hem met veel gevoelens van respect.

Dat hij ruste in vrede.