Commandovrienden

Stichting Fondswerving en -beheer Commandogemeenschap
Om ook in de toekomst het belangrijke werk van De Commandostichting voort te kunnen zetten is in januari 2015 de Stichting Fondswerving en –beheer Commandogemeenschap (SFC) opgericht. De SFC heeft een eigen en onafhankelijk bestuur. De doelstelling van de SFC is om een vermogen op te bouwen om uit de opbrengsten ervan, in de toekomst het werk van de Commandostichting te ondersteunen. Naast heel veel tijd van vrijwilligers zijn voor dit werk ook financiële middelen nodig. De Commandostichting voorziet om uiteen lopende redenen haar inkomsten in de toekomst terug lopen.

De exploitatiekosten van De Commandostichting kunnen na verloop van jaren niet aan een steeds kleiner wordend aantal begunstigers worden doorberekend, althans niet tegen een maatschappelijk aanvaardbare bijdrage. De SFC zet zich onafhankelijk in, om de commandogemeenschap vitaal te houden.

 

Natuurlijke personen van binnen de commandogemeenschap én van daarbuiten kunnen zich als begunstiger van de SFC aanmelden. Aan het begunstigerschap is een bijdrage verbonden van €  100,- per jaar. Dit bedrag komt geheel ten goede aan de vermogensopbouw van de SFC.

De SFC beperkt haar kosten tot het absolute minimum. Voor zover die toch noodzakelijk zijn, worden die vergoed uit een separate begroting. Uw bijdrage blijft te allen tijde in stand voor het oorspronkelijke doel.

 

Aan het begunstigerschap is een jaarlijkse uitnodiging verbonden voor de zeer speciale begunstigersdag op de Engelbrecht van Nassaukazerne, de thuisbasis van het Korps Commandotroepen.

 

Aanmelden als begunstiger van de SFC geschiedt door het invullen en versturen van het aanmeldingsformulier klik hier

Aanmelden als bijzondere begunstigers klik hier

 

Het bestuur van de SFC hecht grote waarde aan transparantie; de statuten van de SFC treft u hier aan klik hier

 

Rubriek van de SFC in De Groene Baret van juni 2015 klik hier

 

Rubriek van de SFC in De Groene Baret van september 2015 met het voorlopige programma van de eerste begunstigersdag klik hier

 

NIEUWS

Eerste lezing KCT onder leiding van de SFC

Voor een uitgebreid artikel, klik hier.

 

Vacatures

 

Inmiddels zijn de laatste twee vacatures van het bestuur van de SFC gevuld. Tot het bestuur zijn toegetreden:

  • Pieter van Amerongen. Pieter gaat in de rol van fondswerver de ambassadeurs van de SFC aansturen en zal zich vooral richten op het aantrekken van Bijzondere begunstigers
  • Gerard Brosens. Gerard is verantwoordelijk voor onze presentaties. Dit betreffen lezingen over het KCT die periodiek in den lande worden gehouden.