Beëdiging

Het gebeurt niet vaak in een mensenleven dat iemand formeel een belofte doet. De hier aangetreden, te beëdigen militairen geven hun woord en door het uitspreken van de eed of belofte geven zij aan dat zij zich bewust zijn van hun rol, hun taak en de gevolgen van hun handelen.” Met deze woorden onderstreepte kolonel Swillens (C-KCT) de ernst van een beëdiging.
Onder grote belangstelling van familie en bekenden zijn op 17 juni een commando-officier en 3 commando’s in front van de troep beëdigd. Door het afleggen van de eed of belofte zweert of belooft de militair trouw aan de Koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht.
Beëdigingen vinden plaats op het vaandel van het Korps Commandotroepen. Dit vaandel is op 22 december 1955 door H.M. Koningin Juliana overhandigd aan het Korps. Het vaandel is een symbool van verbondenheid met vorst en vaderland en het zichtbare bewijs van vertrouwen van het staatshoofd in ons Korps.


Na de beëdiging volgde een receptie en werd men in de gelegenheid gesteld om de beëdigde militairen te feliciteren.