Sportdag 2018

Saamhorigheid, strijd en mooi weer. Woensdagochtend 11 juli was het weer zo ver, de jaarlijkse Korpssportdag. Na het appel wordt iedereen verzocht om bijeen te komen voor een gezamenlijke warming up. De ervaring van de warming up met de mooie …