Reünie 104 Cotrcie

Na een lange voorbereiding was het 30 augustus zover. De reünie 20 jarig bestaan van de 104 Cotrcie is inmiddels achter de rug. Van de 262 verstuurde uitnodigingen hadden zich 168 personen aangemeld, 140 zijn er uiteindelijk komen opdagen. Van …

Commando-overdracht

Vrijdag 14 september heeft commandant Korps Commandotroepen (KCT) kolonel Jelte Groen tijdens een ceremonie op de Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal het commando over het KCT overgedragen aan kolonel René van den Berg. Afgelopen drie jaar zijn rumoerig geweest. Zowel …

Sportdag 2018

Saamhorigheid, strijd en mooi weer. Woensdagochtend 11 juli was het weer zo ver, de jaarlijkse Korpssportdag. Na het appel wordt iedereen verzocht om bijeen te komen voor een gezamenlijke warming up. De ervaring van de warming up met de mooie …