Schouderembleem heringevoerd

Gedurende de missie in Afghanistan werd, om de herkenbaarheid van de ontplooide landmachteenheden te vergroten, het dragen van regimentsnamen op het gevechtstenue spontaan ‘heringevoerd’. Het voeren van schouderemblemen met de zogenaamde ‘straatnamen’ werd in het inzetgebied gedoogd en de toenmalige …

Start zomerverlof

Voorafgaande aan het zomerverlof is de laatste werkweek afgesloten met een mooie sportdag en een spetterend eindfeest. De sportdag bestond uit 3 grote onderdelen, een fietstocht met diverse afstanden, een spelsportprogramma op de kazerne en een adventure race door de …

Zilveren medaille

Op 14 juli heeft sergeant-majoor (smi) Dennis op de appelplaats de zilveren medaille voor langdurige (24 jaar), eerlijke en trouwe dienst ontvangen. De uitreiking werd verricht door plv C-KCT, luitenant-kolonel Huub Smeets.   Dennis is als dienstplichtige op 13 juli …

KCT neemt deel aan Grebbeberg Masters.

Op 7 juli heeft het KCT met 3 ploegen deelgenomen aan de Grebberg Masters. De Grebbeberg Masters is hét sportevenement voor en door gewonde militairen. Voor een uitgebreid verslag klik hier.   Bron: Website defensie.