Pas op de plaats

Terwijl personeel van het KCT in diverse missiegebieden actief is, gunnen op maandag 14 december en dinsdag 15 december jl. de achterblijvers in Roosendaal zich anderhalve dag om even kritisch achterom te kijken, bij te praten en om – voor …

Kwaliteit boven kwantiteit

Gedragen door een warm applaus van familie, vrienden en toekomstige collega’s loopt op vrijdagochtend 11 december jl. de Elementaire Commando Opleiding (ECO) geconditioneerd, maar zelfverzekerd, door de tranenpoort. Van de 54 cursisten die acht weken geleden gestart zijn, hebben uiteindelijk …

Commando overdracht

Kolonel Jan Swillens zal op 8 januari 2016 het commando over het Korps Commandotroepen overdragen aan kolonel Jelte Groen, momenteel Hoofd Afdeling Joint Speciale Operaties bij Directie Operaties in Den Haag. Kolonel Swillens wordt Commandant 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte …

Uitreiking Officierskruisen

Geheel volgens traditie zijn maandag 7 december – krijgsmacht breed – ‘Officierskruisen’ uitgereikt aan officieren van landmacht, luchtmacht, marine of marechaussee die inmiddels een 15-jarig dienstverband hebben als officier. Twee commando-officieren viel dit jaar deze onderscheiding ten deel. Officieren die …