Bestuur

Het bestuur van De Commandostichting is in het organogram hieronder weergegeven. De verbondenheid met het KCT blijkt uit de opname van C-KCT en de Korpsadjudant in dit bestuur. Verschillende functionarissen in het bestuur zijn verantwoordelijk voor een specifiek functiegebied. De werkzaamheden in die functiegebieden worden uitgevoerd door vele vrijwilligers, opgenomen in de verschillende commissies. Elk bestuurslid draagt verantwoordelijkheid voor een van de functiegebieden:
Secretariaat, Financiën, Traditie, HR, ICT, Contact COV en Communicatie.

Het bestuur van De Commandostichting kan ter uitvoering van bovenvermelde deelactiviteiten een commissie instellen. In het organigram zijn de huidige commissies onder de betreffende functiegebieden vermeld.

Het bestuurslid “Algemeen” heeft geen specifiek functiegebied. Hij is op de hoogte van de ontwikkelingen en kan zo nodig bij een der functiegebieden assisteren bij de realisatie.

De bestuurder, verantwoordelijk voor het functiegebied “Contact COV”, coördineert de Korps gerelateerde activiteiten van verschillende commandoverenigingen. Overige activiteiten worden op autonome wijze door elke commandovereniging georganiseerd.

Het bestuur van De Commandostichting is sterk gelieerd aan de Vereniging Veteranen KCT.  Dit blijkt o.m. uit de gecombineerde bestuursfuncties, het gezamenlijk beheer van de gegevens van veteranen, de ondersteuning op financieel gebied. Ook bestaat er een nauwe band met het bestuur van de Stichting Fondsenverwerving Commandogemeenschap. Tenslotte is de Commandostichting betrokken bij de Stichting Commando Reünie door
het verstrekken van een financieel voorschot en het benaderen van mogelijke
vrijwilligers voor de organisatie van de reünie onder de begunstigers van de
Commandostichting. De adviseur is aanwezig bij vergaderingen en geeft gevraagd en ongevraagd advies maar heeft geen stemrecht binnen het bestuur.

Klik op de foto om te vergroten.

 

 

Bestuur Commandostichting

Functie Rang Naam
Voorzitter Lkol. b.d. R. Robbemond
Vice voorzitter Kol H. Smeets
2e Vice-voorzitter Lkol. b.d. J. Otter
Penningmeester Kap. b.d. W. Hillenbrink
2e Penningmeester Dhr. J. den Rooijen
Secretaris Lkol. b.d. J. Otter
2e Secretaris Dhr. J. Ijpelaar
Bestuurslid en voorzitter commissie Traditie (Herdenkingen/Historische Collectie/KCT reünie) Maj. b.d. B. Delleman
Bestuurslid en voorzitter commissie Communicatie (Redactie De Groene Baret / webredactie) Dhr. G. Bos
Bestuurslid en voorzitter commissie ICT (ICT / Begunstiger administratie) N.N.  
Bestuurslid en voorzitter commissie Contact Commandoverenigingen Dhr. S. de Vries
Bestuurslid en voorzitter commissie HR (Sociale coördinatie / Nuldelijnshulp / Veteranen Adj. b.d. P. Verhoeven
Lid: Aooi R. van Kommer
Adviseur (dagelijks)bestuur Dhr. A. v.d. Dungen
     

 

Dagelijks bestuur Commandostichting

Functie Rang Naam
Voorzitter Lkol. b.d. R. Robbemond
Secretaris Lkol. b.d. J. Otter
Penningmeester Kap. b.d. W. Hillenbrink

 

Geef een reactie