Geschiedenis van De Commandostichting

Van de ± 9.500 mannen die sinds 1942 zijn opgeleid tot commando of commando-parachutist zijn er momenteel ongeveer 5000 begunstiger van De Commandostichting. Dit is een ongekend hoge organisatiegraad en uniek in de Nederlandse krijgsmacht. Het geeft ongetwijfeld uitdrukking aan de bijzondere band en solidariteit van een groep mensen, die zich door de commandogedachte, gezamenlijk beleefde lotgevallen en een sterke Korpsgeest nauw verbonden weten.
Het idee voor een commandovereniging werd tijdens de oprichtingsvergadering op 18 februari 1952 verder uitgewerkt. Naast De Commandovereniging bestond sinds 1952 ook een Commandostichting, met onder meer als taak het vastleggen en handhaven van de tradities van het Korps.
In 1978 kreeg de stichting de status van Korpstraditieraad, een verlengstuk van de landelijke Wapentraditieraad Infanterie. In 1982 werd besloten De Commandovereniging om praktische redenen op te laten gaan in De Commandostichting. Sinds dat jaar bestaat De Commandostichting in zijn huidige vorm.

Geef een reactie