Medic relatiedagen

Het is alweer even geleden dat de medic relatiedagen op en rond de vaarschool Kamp Wijnmalen werden georganiseerd. De indruk die het heeft achtergelaten bij de deelnemers is onuitwisbaar. Lees hier het artikel van de medic relatiedagen.

Rondebol parachutespringen

  Rondebol parachutespringen is iets wat wij natuurlijk allemaal kennen. Militair wordt dit nog steeds gedaan maar daarbuiten steeds minder. De oorsprong ligt eigenlijk bij piloten die een ‘valscherm’ gebruikten om bij noodsituaties te proberen toch veilig te landen. Proberen,  …

Human factor

Human factor staat bij KCT centraal   Het team achter het team.   De taakstelling van het Korps Commandotroepen wijkt in veel opzichten af van andere eenheden binnen de landmacht. Zo ook de behoeftes om de inzetbaarheid op peil te …

Kunstacademie of KCT?

‘Ik was aangenomen bij de Kunstacademie en bij het Korps Commandotroepen. Ik kon kiezen!’   Nunc aut nunquam is het motto van het Korps Commandotroepen en betekent ‘nu of nooit’. Dat staat voor het doorzettingsvermogen en onverzettelijkheid waarover iedere commando beschikt. Aan de leden van het Korps worden dan …