Home > Home
Officiële website van De Commandostichting

Doelstelling van De Commandostichting 

De Stichting stelt zich ten doel:
* De voortzetting van de tradities van het Korps.
* De belangenbehartiging van veteranen.
* De belangenbehartiging van eenieder die, hetzij als militair, hetzij als burgerambtenaar, bij het Korps dient of gediend heeft
* Het bewaken, bevorderen en instandhouden van de kameraadschap tussen en de onderlinge steunverlening aan allen die, hetzij als militair, hetzij als burgerambtenaar, bij het Korps dienen of gediend hebben.
* Het bevorderen van de goede naam van het Korps. 

Activiteiten van De Commandostichting

De Stichting tracht haar doelstellingen te verwezenlijken door onder meer:
* Het instandhouden van een organisatie waardoor veteranen in een vroegtijdig stadium verwezen kunnen worden naar professionele hulpinstanties;
* Een nauwe samenwerking met haar achterban;
* Het creëren van voorwaarden voor een nauwe band tussen het Korps, de COV en de Stichting;
* Het uitgeven van de periodiek "De Groene Baret";
* Het ondersteunen bij het organiseren van reünies en in het vaandel vermelde herdenkingen.
* Het beheer van de Historische Verzameling en het Historisch Archief;
* Het beheer van de website van de Stichting en
* Het ondernemen van activiteiten, binnen de grenzen van de wet en verenigbaar met de goede naam van het Korps.

Vragen, aan- en/of opmerkingen, nieuwstips?
Contact via contactformulier!

Nieuws archief