Aanmeldings formulier voor De Commandostichting

  Persoonsgegevens

  Registratienummer:

  Geslacht: manvrouw

  Naam (verplicht):

  Straat en huisnummer (verplicht):

  Postcode (verplicht):

  Plaats (verplicht):

  Telefoon (verplicht):

  IBAN (verplicht):

  E-mail (verplicht):

  Stel hier uw vraag

  Onderwerp (verplicht):

  Uw vraag:

  Ik meld mij aan als begunstiger van De Commandostichting en machtig deze tot wederopzegging om één maal per jaar de contributie van mijn ibanrekening af te schrijven. De contributie bedraagt voor 2015 € 20,00 bij automatische betaling (€ 25,00 met factuur).
  Begunstigers van de Commandostichting ontvangen 4 maal per jaar het periodiek ‘De Groene Baret’ van De Commandostichting en het Korps Commandotroepen.

  Graag bij uw vraag, beschrijven op welke wijze u het bedrag jaarlijks wenst te verrekenen:
  -Automatische incasso (€ 20,-).
  -Maakt geen gebruik van automatische incasso en wenst een factuur te ontvangen (€ 25,-).
  -Maakt geen gebruik van automatische incasso en heeft het verschuldigde bedrag van € 20,- overgemaakt op het rekeningnummer NL55INGB0001111620 t.n.v. De Commandostichting.
  -Buitenland verzending: buitenland verzending is maatwerk. De feitelijke kosten zullen worden doorbelast.

  Geef een reactie