Aanmeldings formulier voor De Commandostichting

  Persoonsgegevens

  Registratienummer:

  Geslacht: manvrouw

  Geboortedatum:

  Naam (verplicht):

  Straat en huisnummer (verplicht):

  Postcode (verplicht):

  Plaats (verplicht):

  Provincie (verplicht):

  Land (verplicht):

  Telefoon (verplicht):

  IBAN (verplicht):

  E-mail (verplicht):

  Stel hier uw vraag

  Onderwerp (verplicht):

  Uw vraag:

  Ik meld mij aan als begunstiger van De Commandostichting en machtig deze tot wederopzegging om één maal per jaar de contributie van mijn IBAN-rekening af te schrijven. De contributie bedraagt voor 2024 € 20,00 bij automatische betaling (€ 25,00 met factuur).
  Begunstigers van de Commandostichting ontvangen 4 maal per jaar het periodiek ‘De Groene Baret’ van De Commandostichting en het Korps Commandotroepen.

  Graag bij uw vraag, beschrijven op welke wijze u het bedrag jaarlijks wenst te verrekenen:
  -Automatische incasso (€ 20,-).
  -Maakt geen gebruik van automatische incasso en wenst een factuur te ontvangen (€ 25,-).
  -Maakt geen gebruik van automatische incasso en heeft het verschuldigde bedrag van € 20,- overgemaakt op het rekeningnummer NL55INGB0001111620 t.n.v. De Commandostichting.
  -Buitenland verzending: buitenland verzending is maatwerk. De feitelijke kosten zullen worden doorbelast.

  Geef een reactie