Vooraankondiging eerste reüniebijeenkomst Ssvcie KCT

 

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging Veteranen KCT in december 2018 is door de ledenraad besloten om de Ssvcie, in navolging van de  commandotroepencompagnieën, als onderafdeling van de vereniging aan te merken. Inmiddels heeft het Veteraneninstituut hiermee ingestemd, waardoor ook steun bij de organisatie van reüniebijeenkomsten vanuit het Ministerie van Defensie mogelijk is geworden.

 

Bereiken van doelgroep

In het najaar van 2019 wordt de eerste reüniebijeenkomst georganiseerd voor allen, die hebben gediend bij de Ssvcie KCT. Belangrijk punt van aandacht bij de organisatie is het vinden en bereiken van onze doelgroep. Actief dienende veteranen vormen natuurlijk geen probleem, zij die recent de dienst verlaten hebben gaan we ook nog wel te pakken krijgen. Lastiger wordt het voor hen die al geruime tijd geleden de dienst hebben verlaten. Vanzelfsprekend gaan we nauw samenwerken met de Commandostichting en de enkele jaren geleden opgerichte Reünisten Vereniging Ssvcie, vele oudgedienden hopen we via deze organisaties  te bereiken. Daarnaast roepen we de lezers van De Groene Baret die gediend hebben bij de Ssvcie op om hun netwerk te gebruiken om dit bericht door te geven:

 

Heb je ooit gediend bij de Ssvcie van het KCT, wil je op de hoogte blijven en later dit jaar

een uitnodiging ontvangen voor de bijeenkomst, meld je dan nu al aan bij veteranen@korpscommandotroepen.nl.