Stormschool Memorial March

 

Zaterdag 15 juni organiseert COV Noord-Holland voor de derde keer de Stormschool Memorial March. Deze wandeltocht is een ‘historische’ mars van 20 km in Bloemendaal en omgeving ter herinnering aan de bakermat van het Korps Commandotroepen in Nederland.

 

 

De Stormschool Memorial March start (indien mogelijk) met een korte rondgang over het terrein van de oude Stormschool Bloemendaal (het gebouw is er niet meer, het is gesloopt en op deze plaats verrijst een complete nieuwbouw van het zorgcentrum Wildhoef), en wordt vervolgd door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De lunch wordt genuttigd bij Strand- en Duinpaviljoen Parnassia aan Zee.

Daarna gaat het via het strand van Bloemendaal aan Zee verder naar Erebegraafplaats Bloemendaal.

Hier zal tezamen met aangesloten defilédeelnemers een krans worden gelegd en een saluut worden gebracht aan de 372 verzetsstrijders, waaronder Hannie Schaft en ‘bankier van het verzet’ Walraven (Wally) van Hall, die hier (her)begraven zijn.

 

 

Inschrijving en kosten Inschrijven en betalen voor deze ‘Stormschool Memorial March’ graag zo spoedig mogelijk, maar kan tot uiterlijk 8 juni 2019 door een e-mail te sturen naar Paul Kreuk (pjj.kreuk@ziggo.nl) of door hem te bellen op: 0227 502 262 of 0653 828 354.

 

Ook voor nadere informatie kan contact met Paul Kreuk worden opgenomen.

 

Bij inschrijving (bij voorkeur middels e-mail) dient te worden opgegeven: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, lichting en registratienummer alsmede een telefoonnummer voor noodgevallen.

 

Na inschrijving ontvangt u het ‘Reglement Stormschool Memorial March’ waarin nog enige aanvullende informatie te vinden is.

 

Deelname aan de ‘Stormschool Memorial March’ kost € 10,- per persoon. Dit bedrag dient uiterlijk 8 juni 2019 ontvangen te zijn op IBAN: NL36 RABO 03 76 88 13 64 t.n.v. Commandovereniging Noord-Holland onder vermelding van: SMM 2019.