[dagvoorzitter introduceert burgemeester Emmens-Knol van de gemeente Bloemendaal]

Geachte aanwezigen en in het bijzonder: geachte heer Rietveld,

Het is met veel genoegen dat ik als burgemeester van Bloemendaal, het woord tot u mag richten,

U bent immers inwoner van het prachtige Aerdenhout in de gemeente Bloemendaal.

Een van de mooiste taken van een burgemeester is het uitreiken van koninklijke onderscheidingen.

En vandaag mag ik u namens ZIJNE MAJESTEIT DE KONING een onderscheiding uitreiken.

Een onderscheiding wordt alleen toegekend aan personen die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Op u is dat zeker van toepassing. En ik denk dat alle aanwezigen hier dat met mij eens zijn.

Er zijn heel veel mensen en organisaties die u voor deze onderscheiding hebben voorgedragen. Ik heb al die brieven gelezen en daarvan ben ik diep onder de indruk geraakt. Al is het maar van de tomeloze energie waarover u wel moet beschikken.

Dat begint al bij uw opleiding:
• u studeert in 1976 af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag met als eindexamen trompet en als bijvak harp;
• twee jaar later al haalt u uw artsexamen in Leiden;
• gevolgd door een diensttijd bij de commando’s – waar u als arts én als hoornblazer actief bent;
• daarna specialiseert u zich als orthopedisch chirurg, ook in Leiden.

Een intensief en bijzonder opleidingspad, maar daarom zit u hier niet.

Nee – het gaat erom wat u met al die expertise daarna hebt gedaan.

Namelijk dat u zich als orthopedisch chirurg fulltime bent gaan wijden aan de medische zorg aan dansers en musici.

Door uw inzet is de orthopedische zorg voor deze specifieke groep op een uitzonderlijk hoog niveau gebracht.

Nationaal én internationaal.

Dat begint al met het door u in 1993 opgerichte Medisch Centrum voor Dansers en Musici in Den Haag.

In dit centrum kunnen dansers en musici nog steeds terecht voor de behandeling van specifieke blessures en aandoeningen in relatie tot hun vak of hobby.

U bent ook de drijvende kracht geweest – en weer met heel veel energie – achter de oprichting van de organisatie waarvan u allen hier het tienjarig bestaan viert:

de Nederlandse Vereniging voor Dans- en Muziekgeneeskunde.

U was een van de oprichters én u bent nog steeds de voorzitter.

Ook in de Nederlandse Orthopaedische Vereniging speelt u met uw charismatische aanwezigheid een belangrijke rol.

En internationaal bent u volop actief
• in besturen van allerlei organisaties die zich met de dans- en muziekgeneeskunde bezighouden
• en als lid van redacties van internationale wetenschappelijke bladen die zich op dit specifieke vakgebied richten.

U gaat dus over grenzen heen – en dat moeten we niet alleen letterlijk nemen, maar ook figuurlijk.

Want u laat zich niet beperken door uw eigen expertise, maar u staat open voor wat andere werkvelden kunnen betekenen voor de dans- en muziekgeneeskunde.

Iets wat u het liefst ook nog eigenhandig gaat onderzoeken.

Met alle energie waarover u beschikt wilt u uw kennis van en liefde voor uw specialisatie overbrengen op collega’s, op artsen in opleiding en eigenlijk op iedereen.

Niet in de laatste plaats natuurlijk uw belangrijkste groep: de dansers en de musici, zowel professionals als amateurs.

Voor duizenden van hen hebt u enorm veel betekend. Deze onderscheiding krijgt u straks in de eerste plaats namens hen uitgereikt.

En dan kom ik toch weer terug op dat drieluik van uw opleidingen: als arts, als musicus en als commando.

Want die combinatie tekent u. Voor alle drie geldt dat u enorm veel bereikt heeft door uw aanleg, uw enorme bevlogenheid en uw bewonderenswaardige vasthoudendheid.

In een van de aanbevelingsbrieven staat het heel mooi omschreven.

Namelijk dat u in al deze activiteiten voortdurend
• uw vakmanschap als arts
• uw passie als musicus
• en uw doorzettingsvermogen als commando ten toon heeft gespreid.

En altijd ten dienste van anderen.

Ik hoop dat u nog vele jaren de energie zult hebben om uw vakmanschap, uw passie en uw doorzettingsvermogen te tonen.

Het verheugt mij dan ook zeer dat ik u namens ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE KONING de onderscheiding voor Officier in de Nederlandse Orde van Oranje-Nassau mag uitreiken en de versierselen die hierbij passen op te spelden.

Geachte heer Rietveld, mag ik u uitnodigen naar voren te komen?

150331 Haarlems Dagblad Onderscheiding Boni Rietveld rietveld15-1 rietveld15-2 rietveld15-3

Geef een reactie