Commandovereniging Midden-Nederland

Web page: www.commandoverenigingmidden-nederland.nl
E-mail: covmidden-nederland@korpscommandotroepen.nl

Omschrijving

Door afspraken met de andere commandoverenigingen zijn de statuten uniform en daardoor ook de doelstellingen.

De huishoudelijke reglementen kunnen, i.v.m. de regio, onderling wat afwijkend zijn. Met dit besef kunt u in principe overal lid worden maar de regio heeft zijn eigen aantrekkingskracht en heeft ook het gemak van reizen naar bijeenkomsten en na het zien van oude maten in de regio ook eventueel bereikbaar. Wij hopen dat er veel commandolezers zijn, uit het midden van Nederland, om lid te worden van onze vereniging.

Doelstelling

-Deze worden georganiseerd om de saamhorigheid en de onderlinge band tussen allen die bij het Korps gediend hebben te bevorderen en in stand te houden.

-Ook treden we bij officiële gelegenheden naar buiten door woord, geschrift en handelingen. U kunt hierbij denken aan deelname aan herdenkingen zoals in Vlissingen, West-Kapelle, Roermond en de Wassenaarse slag en ook aan hand en spandiensten aan lokale overheden.

-Door nauwe banden met één van de commandocompagnieën te onderhouden proberen we de leden van de compagnie steun te verlenen en in ieder geval een luisterend oor te zijn. Met name met al de uitzendingen kan dat van groot belang zijn.

Bestuur

Functie
Naam
Voorzitter C.B. Ploeger
Secretaris W.J. Vermeer
Penningmeester G. Zwaan
Webmaster D. Krijt
Ere-voorzitter A. Hoefman
Erelid Th. Speulman
Erelid R. Wammes
Evenementen H. Bolder
Evenementen C. de Gier
Evenementen W. Koelewijn
Ledenadministratie J. Meij

Aanmeldformulier lidmaatschap

Cov MN org A
Jaarlijks organiseert COV MN de Nationale Commando Schietwedstrijden!
MNL boot A
De boot waarmee we tochtjes maken op de Eem en het Eemmeer

MNL feest
Gezellige activiteiten!

Geef een reactie